Nytt Hälsocentrum har medarbetarnas välmående i fokus

Nyhet

Nu har Karolinska Universitetssjukhusets nya Hälsocentrum börjat ta form där medarbetarnas välmående är i fokus. För första gången samlas olika specialistkompetenser inom arbetsmiljö, friskvård/hälsa och rehabilitering under ett tak. Verksamhetschef blir Magnus Flodberg, tidigare chef för barnakutsjukvården, som tillträder 4 april.

– Vi är duktiga på den fysiska arbetsmiljön, men måste bli bättre på den psykiska biten på Karolinska. Vi kommer särskilt fokusera på att motverka stress och psykisk ohälsa bland personalen, säger Magnus Flodberg.

Magnus Flodberg.

I december 2021 beslutade Karolinska Universitetssjukhuset att inrätta ett Hälsocentrum, eftersom pandemin satt ljus på att mer kraftfulla insatser behövdes för att få bättre mående medarbetare.

– Hälsocentrumet är en resurs för hela sjukhuset. Tidigare har de olika specialisterna jobbat utspritt på sjukhuset, men samlat på Hälsocentrumet som ett team kommer de kunna arbeta både mer operativt och strategiskt förebyggande för bättre välmående och hälsa bland sjukhusets anställda., säger Magnus Flodberg.

Redan nu är centrets tjänster efterfrågade men Magnus berättar att de kommer rekrytera ännu fler specialister för att stärka det strategiska arbetet och stötta såväl medarbetare som chefer bättre framåt.

“Vi är ett team nu”

Peter Ryd.

Peter Ryd, arbetsmiljöspecialist som ingår i Hälsocentrets team, betonar att ett viktigast fokus är att höja kunskapsnivån och förståelsen hos sjukhusets chefer inför det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han menar att om man förståelsen ökar blir medarbetarnas arbetsmiljö bättre.

– Vi har stora ambitioner för vad vi vill uppnå. Som ett team nu har vi mycket större möjligheter att arbeta mer effektivt ihop och påverka så arbetsmiljön förbättras på Karolinska, säger Peter.

Louise Bergström.

Louise Bergström, rehabspecialist, och Jennie Selerud, hälsopedagog, ska också arbeta på Hälsocentrumet och båda två ser positivt att resurserna samlas och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

– Vi vill att Karolinska ska uppfattas som en bra arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare – men vi behöver lyfta oss. Genom att vi nu blir en samlad resurs kan vi mer effektivt ta itu med problemen och bidra så att fler mår bra, säger Louise.

Jennie Selerud.

– Jag och min kollega Sandra Hoikkala är nya, men det känns jättespännande att börja jobba i ett team med sådana proffs. För att göra skillnad är det viktigt att vi ser medarbetarnas behov, och att vi både jobbar på individ- och högre nivå med arbetsmiljön, säger Jennie.

Benchmark blev Karolinskas väg vidare

I ett internationellt perspektiv är psykisk ohälsa bland vårdpersonal ett problem och var det redan före covid-19. Forskning visar att pandemin särskilt påverkat de som jobbar i frontlinjen. Karolinska skannade av hur andra länder förbättrat sina arbetsmiljöer och hittade Hälsocentrumet som en benchmark och lösning.

– Många framstående sjukhus i USA jobbar framgångsrikt med Hälsocentrum, och nu gör vi likadant, säger Magnus.