Narkoswebben uppmärksammad i The Lancet

Nyhet

Narkoswebben har uppmärksammats i en artikel i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet.

Gunilla Lööf är anestesisjuksköterska och grundare av Narkoswebben.

– Att arbetet med Narkoswebben blir uppmärksammat i en medicinskt vetenskaplig tidskrift som The Lancet är naturligtvis ett erkännande som känns mycket stort och hedrande. Vi hoppas nu innerligt att detta såväl ska leda till en ökad spridning och användning av Narkoswebben som en ökad förståelse av barn och ungdomars önskan, behov och lagstadgade rättigheter till information och förberedelse inför narkos och operation.

Hur spridd är Narkoswebben utanför Sverige?

– Narkoswebbens delar för barn och ungdomar finns fullt utvecklade på svenska och engelska. Information till närstående finns tillgänglig på 32 olika språk. Narkoswebben är idag en etablerad del av nordisk barnsjukvård och har besökare från 120 olika länder varje månad.

Narkoswebben är fri att länka till och kan, eftersom all information på sidan är generellt gällande, användas oavsett lokala rutiner.

Berätta om Narkoswebbens uppdrag?

– Narkoswebben riktar sig till barn, ungdomar och närstående för att förbereda dem inför sjukhusvistelse, narkos och operation. Narkoswebben som är framtagen för att passa alla, oberoende av ålder och utvecklingsnivå, tillgodoser barn och ungdomars behov av information och förberedelse på ett åldersanpassat, interaktivt och lekfullt sätt.

Allt innehåll på Narkoswebben är grundat i såväl Barnkonventionen, målgruppens egna erfarenheter som klinisk och vetenskaplig evidens från samtliga ingående discipliner.

Läs artikeln från The Lancet här (pdf)

The Lancet - Preparing children for operations

Här hittar ni Narkoswebben.