Ioannis Zerdes får nytt stipendium för sin bröstcancerforskning

Nyhet

Ioannis Zerdes, ST-läkare i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset, tilldelas ett nyinstiftat stipendium inom bröstcancer. Hans forskning inriktar sig på studiet av faktorer som kan förklara varför effekten på individnivå varierar mellan olika bröstcancerbehandlingar.

Hallå där, Ioannis Zerdes! Vad betyder det här stipendiet för dig?

– Jag är glad och hedrad. Pfizers och SOFs nyinstiftade forskningsstipendium är viktigt för mig ur många perspektiv – både som nydisputerad forskare, läkare, och som postdoktor. Priset gör att jag kan kombinera kliniskt arbete med att fördjupa mina kunskaper inom onkologi och bröstcancerforskningen.

Vad gör du på Karolinska och vad är din specialisering?

– Jag är ST-läkare inom onkologi och forskar vid institutionen för onkologi-patologi - i professor Jonas Berghs forskargrupp (KI). Jag disputerade inom bröstcancer med särskilt fokus på immunonkologi (immunförsvaret mot cancer) - handledare var docent Theodoros Foukakis. Jag är även inriktad på translationell forskning inom bröstcancer, dvs hur resultat från laboratoriemiljö blir till patientnytta i vården.

Varför valde du just det området som forskningsfokus och vad vill du på sikt uppnå?

– Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, drygt en av tio kvinnor drabbas någon gång i livet av diagnosen. Därför finns det ett stort behov av att upptäcka nya behandlingar och biomarkörer (faktorer som visar på sjukdomen) som kan förbättra prognosen och samtidigt minska behandlingsrelaterade biverkningar. Syftet med min forskning är att kartlägga cancercellernas biologiska egenskaper baserat på avancerade metoder, vilket kan leda till mer individanpassade behandlingar av bröstcancerpatienterna. Det vi idag kallar för precisionsmedicin.

Varför är det viktigt som läkare att kunna forska parallellt med kliniska arbete?

–  För en forskande läkare är det jätteviktigt att konstant tankas med båda perspektiv, så att forskningsresultaten översätts i klinisk nytta och nya forskningsrön. Min målsättning med cancerforskningen är att försöka bidra till att fler överlever bröstcancer, får rätt behandling och får en förbättrad livskvalitet.

Mer om det nyinstiftade stipendiumet

Nyinstiftat stipendium ska bidra till cancerforskning som ger patientnytta 

Från i år delar Pfizer och Svensk Onkologisk Förening (SOF) ut forskningsstipendium för projekt inom translationell och klinisk cancerforskning. Stipendiet kan sökas av SOFs medlemmar upp till fem år efter disputation med prioritering för forskningsprojekt relaterade till följande tumörområden;

  • njurcancer
  • urinblåsecancer
  • lungcancer och bröstcancer

Stipendiet kan tillfalla en till tre sökande.