Färre allvarliga bristningar med två barnmorskor vid förlossningens slut

Nyhet

Det visar en randomiserad klinisk studie, ledd från Lunds Universitet av Malin Edqvist som är universitetsbarnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset. Resultatet publiceras i The Lancet.

Det handlar om så kallade sfinkterskador; allvarliga bristningar som sällan inträffar, men som bland annat kan leda till långvarig smärta, avföringsinkontinens och ett påverkat sexliv för de kvinnor som drabbas.

Studien från Lunds Universitet visar att sfinkterskadorna minskar med 30 procent om den ansvariga barnmorskan får stöd av en kollega under den sista delen av krystskedet.

– När de är två på förlossningsrummet kan de stödja varandra och vara oerhört noggranna. Det är viktigt att barnmorskorna arbetar efter en preventionsmodell, det vill säga att det finns en metod för att förbereda att det ska gå långsamt i förlossningens slutskede, säger Malin Edqvist, universitetsbarnmorska och forskare Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet och Lunds universitet.

Totalt inkluderades mer än 4 000 förstagångsföderskor i studien.

Färre allvarliga bristningar med två barnmorskor vid förlossningens slut