Två år som ackrediterat Comprehensive Cancer Center

Nyhet

För två år sedan ackrediterades Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet som Comprehensive Cancer Center, som första center i Sverige. Ökad patientinvolvering är ett av områdena som har förbättrats under den tiden.

Ackrediteringen innebär att verksamheten har en kvalitetsstämpel enligt kriterier uppställda av Organisation of European Cancer Institutets (OECI).

- Ackrediteringen föregicks av ett stort arbete där vi samlade ihop data till experter från OECI. De lyfte sedan våra styrkor och områden som vi behövde utveckla, berättar Eva Jolly, vårdenhetschef och koordinator för KCCC.

Eva Jolly, vårdenhetschef och koordinator för KCCC.

Ett område som behövde få en skjuts framåt var patientinvolveringen.

- Vi jobbar med patientinvolvering, men det behövde implementeras bättre över hela temat. Så vi har jobbat mycket med att få in patientrepresentanter både på ledningsnivå och i olika projekt.

Ett exempel på lyckad patientinvolvering är i projektet Ett nummer in. Där har flera patientrepresentanter fått tycka till om konkreta förändringar kontinuerligt under projektets gång, något som har varit uppskattat av både vårdpersonal och patienter.

Ett annat område Tema Cancer har jobbat på att förbättra är samarbetet med cancerforskningen på Karolinska Institutet.

- Vi har jobbat på att försöka närma oss varandra ytterligare, bland annat genom att starta en föreläsningsserie som heter Clinical Cancer Talks med klinisk och translationell forskning, säger Eva Jolly.

Expertgruppen från OECI identifierade också flera styrkor, bland dem fanns Karolinskas kontaktsjuksköterskor, min vårdplan och det multidisciplinära arbetssätt som genomsyrar arbetet på sjukhuset.

- I fjol fick vi, och alla ackrediterade center, en förfrågan om att skriva en artikel för varje av de tre områdena varav 30 skulle bli publicerade på deras hemsida. Alla våra tre artiklar kom med och kommer att publiceras under 2022 vilket vi är väldigt glada för, berättar Eva Jolly.

Idag är representanter från Karolinska CCC på plats i Paris under European Cancer Meeting 2022. Sverige är ett av 27 medlemsländer som deltar i mötet för att tillsammans samordna och utveckla cancerforskningen.

Se filmen nedan om Karolinska Comprehensive Cancer Center.

Karolinska Comprehensive Cancer Center

Världscancerdagen

Den 4 februari uppmärksammas Världscancerdagen. Under de kommande veckorna kommer vi i några artiklar att lägga lite extra fokus på just cancer och uppmärksamma några av de verksamheter och medarbetare som jobbar med cancerbehandling och cancerforskning.