Sjukhuset lyser upp för att hylla varje medarbetare

Nyhet

Det gångna året har präglats av starka insatser under pandemin men också av andra medicinska framgångar. Tillsammans har Karolinskas medarbetare gjort ett fantastiskt jobb för våra patienter.

Läs om ett urval av alla framgångar och insatser som gjorts under året i årsberättelsen. Verksamheter över hela sjukhuset har bidragit.

För att hylla och fira det jobb som varje medarbetare gjort lyser sjukhuset upp i både Solna och Huddinge under två veckor!

Läs Karolinska Universitetssjukhusets årsberättelse.

Karolinska i Solna, upplyst i blått för att hylla varje medarbetare.