Projekt ska hjälpa patienter med försämrad livskvalitet efter cancer

Nyhet

Kvarstående symptom efter cancerbehandling som ger försämrad livskvalitet är inte ovanligt, men nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering ska utbilda både patienter och personal för ett mer värdigt liv efter cancer.

Varje år drabbas över 25 000 människor av cancer i lilla bäckenet, det vill säga urologisk, gynekologisk eller kolorektal cancer. Behandlingen kan bestå av strålning, kirurgi, cytostatika och hormonbehandling enskilt eller i olika kombinationer. Behandlingen kan ge kvarstående symptom och besvär som tarmfunktion, urinvägsfunktion och sexuell hälsa. Dessa typer av besvär kan många patienter uppleva som pinsamma att tala om och därför kanske inte uppsöker den vård de behöver för att åtgärda besvären.

Annika Sjövall, överläkare på Kolorektalsektionen på Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande i den nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering, berättar att det krävs ett engagemang från både patienter och vårdgivare för att situationen ska bli bättre.

Annika Sjövall, docent och överläkare på Kolorektalsektionen.

– Ibland vet inte patienten orsaken till problemen och ofta tror patienten att detta är priset de fått betala för att bli botade från cancern. De vill inte besvära doktorn som botat dem med gnäll kvarstående problem. Vårdgivaren å sin sida är glad över att patienten är tumörfri och om inte patienten klagar går kanske åtgärdbara kvarstående symptom obemärkt förbi.

De flesta symptom går att lindra med rätt behandling och egenvårdsråd. Vårdgivare har ett ansvar för att följa upp patienten avseende kvarstående besvär och utbilda sig för att kunna behandla dem.

– Handläggning av dessa problem kräver insikt i vad de kommer sig av, hantering av både rent fysiska symptom och de psykiska följder som kan förvärra symptomen. Många problem kan förbättras med enkla medel. Allt detta kräver noggrann information och kunskap hos vårdgivare och patient samt noggrann uppföljning av effekten av insatta åtgärder.

Annika och den nationella arbetsgruppen har anordnat flera kurser, workshops, föreläsningar och filmer som är riktade till vårdgivare och patienter och mer är på gång. I den nationella arbetsgruppen är alla regioner representerade och regionala projekt kring bäckencancerrehabilitering pågår. 

– Vi har också skrivit ett vårdprogram; ”Vägledning för Bäckencancerrehabilitering” för optimerad vård. I flera regioner har man startat specifika bäckencancerrehabmottagningar; Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping. I Stockholm-Gotland finns projektgrupper på alla sjukhus. På Bäckencancerrehabmottagningen på Centrum för Cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm tar man emot patienter med behov av multiprofessionell cancerrehabilitering. Där finns specialistsjuksköterskor, fysioterapeut, lymfterapeut och dietist med specifik kompetens kring de problem som patienter kan lida av efter bäckencancerbehandling. Dit kan patienter bli remitterade av läkare eller sjuksköterska. 

Cirka 25 000 personer drabbas av bäckencancer i Sverige varje år. Majoriteten av diagnoserna är: 

 • Kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer) 
 • Analcancer 
 • Prostatacancer 
 • Blåscancer 
 • Peniscancer 
 • Testikelcancer 
 • Livmoderhalscancer 
 • Livmoderkroppscancer 
 • Äggstockscancer 
 • Vulvacancer 
 • Bäckensarkom

Har du cancer eller vill veta mer om cancerrehabilitering? Besök gärna https://eftercancern.se/ och https://www.rehabcancer.se/ för mer information. 

LÄS MER

Under februari lägger vi lite extra fokus på nyheter kopplade till cancer och uppmärksammar några av de verksamheter och medarbetare som jobbar med cancerbehandling och cancerforskning.