Nya arbetssätt på akuten i Huddinge

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhusets akutmottagning i Huddinge har sedan ett par veckor tillbaka ett nytt system för hur de tar emot sina patienter. Bland annat ska det nya arbetssättet resultera i mer patientnära tid för personalen och en ökad trygghet för patienterna.

Målet med de stora rutin- och strukturmässiga förändringar som just nu äger rum på Karolinska Universitetssjukhusets akutmottagning i Huddinge är att öka den tid som personalen har tillsammans med patienterna. Vissa funktioner, framför allt administrativa roller, har helt tagits bort. Personerna som tidigare har haft dessa uppgifter arbetar nu istället i team som följer patienterna mer sammanhängande under deras tid på akuten.

- Det finns mycket positivt som kommer ut av de nya rutinerna som innebär att ledet mellan receptionen och mötet med det ansvariga teamet är bortplockat. Nu får alla arbeta mer patientnära och den ansvariga sjuksköterskan får även träffa patienten i ett tidigare skede vilket gör att man snabbare kan bilda sig en uppfattning, berättar Hans Bergkvist, biträdande universitetssjuksköterska, funktion Akut i Huddinge.

Hans Bergkvist

Hans Bergkvist tillhör en av de som har arbetat länge som sjuksköterska och med tiden har han fått ett större helhetsansvar samt en del administrativa uppgifter. Tack vare det nya arbetssättet får han nu återigen mer patientnära tid.

- För min del blir det nu mycket mer direkt tid med patienterna vilket känns jättekul. Jag blev sjuksköterska för att jag gillar patientkontakten och jag har saknat den när jag började jobba mer med till exempel kvalitetsutveckling. Eftersom vi nu också är fler som arbetar i direktkontakt med patienterna upplever jag att arbetsmiljön på akuten har blivit bättre och det har även minskat stressen, säger Hans Bergkvist.

Att de mer erfarna sjuksköterskorna flyttas ut i de patientnära teamen innebär också att kompentensen i gruppen ökar och att de med längre erfarenhet nu har mer tid att handleda de lite nyare sjuksköterskorna.

I samband med de arbetsförändringar som gjorts har också en ny roll inrättats för de patienter som kommer in med ambulans. Dessa, ofta mer akuta fall, blir av en ansvarig sjuksköterska direkt fördelade till ett passade vårdteam som sedan följer patienten under dennes tid på akuten.

- Alla dessa förändringar som är positiva för personalen gynnar även våra patienter vilket också är det som är viktigt i slutändan. Målet med hela förändringen är att skapa en bättre arbetsmiljö och att det ska öka tryggheten och generera ännu bättre vård för våra patienter, säger Hans Bergkvist.

Text: Malin Benno Bjurström