Karolinskas medarbetare stöttar Ukraina

Nyhet

Wiktor Rutkowski, AT-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, har startat ett initiativ för att upprätta kontaktvägar och få fram förnödenheter till det ukrainska folket och sjukhus i Ukraina.

Berätta om ditt initiativ.

- Vi är flera kollegor på Karolinska som har anhöriga och bekanta på olika sjukhus i Ukraina och vid gränsområdet i Polen. Nu när den här krisen har kommit har vi kunnat använda dessa personliga kontakter för att bygga nätverk och upprätta kommunikationskanaler. Det har varit en del kaos i början, men med hjälp av våra kontaktpersoner på plats i Polen, Kiev, Lviv och även Luhansk har vi kunnat etablera kontaktvägar för att de ska kunna kommunicera akuta behov som finns i områdena.

Vad är det som behövs?

- Jag fick precis en lista från Lviv. Det är både receptfria och receptbelagda läkemedel, hygienartiklar som tandborstar, tvål, blöjor och bindor men även sjukvårdsprodukter som urinvägskatetrar och PVK. Av praktiska skäl kommer vi att försöka skaffa det mesta i Polen men jag vill tro att mycket även ska kunna ordnas härifrån. Vi har kontakt med Caritas i Polen och Ukraina och Röda Korset i Kiev för att bygga upp en logistik som kan få ner varor. Just nu har vi också ett tiotal kontaktpersoner på olika sjukhus i Polen och Ukraina och vi har även två medarbetare från Karolinska som i egenskap av privatpersoner befinner sig i Polen för att få fram varor. Jag åker själv ner nästa vecka. Vi inväntar fler behovslistor men de etablerade kontakterna finns och vi har lyckats ordna hyfsat stabila kommunikationskanaler vilket är mycket viktigt.

Kan fler härifrån hjälpa till?

- Ja. Överskott från Karolinska är välkommet. Vi har haft kontakt med personer i ledningen på Karolinska för att undersöka möjligheten att inventera och översända överskottsmaterial och vi har fått mycket positiv respons. Steg ett igår var att etablera kontaktnätet och hur vi kan jobba på logistikkedjan. Nu inväntar vi fler behovslistor från sjukhusen som vi går ut med på vår hemsida (www.razom.se). Där finns även kontaktuppgifter och vi välkomnar alla som vill bidra att engagera sig eller donera. Redan nu larmas det om brist på läkemedel och hygienartiklar.

- Det förväntas komma många flyktingar till den polska gränsen och de kommer att behöva hjälp. Behovet kommer att finnas i flera år framöver och jag tror att det här är ett arbete som vi kommer att fortsätta med. När vi nu väntar stora flyktingförläggningar vid unionens östra gräns så behövs dessa typer av organisationer och strukturer.

Varför har du valt att göra detta?

- Vi gör det här av samma anledning som att vi har valt att arbeta inom vården: av kärleken till våra medmänniskor. Människan kan uppvisa en otrolig handlingskraft i sådana här situationer, det binder människor samman och visar upp nya sidor av oss som vi annars inte ser. Det är i stunder av krig och förtvivlande sorger som man också kan skymta det som är vackert och äkta i varje människa – hjärtats storhet och människornas ädelmod. Varje människa bär på så mycket resurser och potential som kommer fram i sådana här situationer.