Karolinska och KI medverkade vid europeisk cancerkonferens i Paris

Nyhet

En delegation från Karolinska och Karolinska Institutet deltog den 3–4 februari i en konferens anordnad av Franska Nationella Cancer Institutet i Paris.

Konferensen är ett av flera initiativ från Frankrike med anledning av deras ordförandeskap i EU. Frankrike är ordförande i EU:s råd fram till 30 juni 2022. Tjeckien blir ordförande under hösten 2022, följt av Sverige som har ordförandeskapet våren 2023. De tre länderna utgör en trio med ett gemensamt program bland annat inom hälso- och sjukvård för de kommande 18 månaderna.

Konferensen syftar till att öka samarbete och synergier mellan samtliga 27 EU medlemsländer i kampen mot cancer. Under årsskiftet 2021/2022 anordnades förberedande digitala workshops med experter från medlemsländerna i 5 prioriterade teman:

  • Barncancer
  • Cancer med dålig prognos
  • Prevention
  • Cancer och arbetsliv, rehabilitering och långtidseffekter av behandling
  • Internationellt samarbete i kampen mot cancer.

Workshopdeltagarna fortsatte det som påbörjats, för att färdigställa en rapport som under konferensen överlämnades till Frankrikes hälsominister Olivier Véron.

- Den rapport som nu är färdigställd är ett viktigt steg i rätt riktning för att stärka och påskynda samarbetet inom cancervård för hela Europa. Konkret för oss på Karolinska och KI innebär det att vi kommer att delta aktivt i de grupper som bildats utifrån workshops för att genomföra de prioriterade aktiviteterna, säger Patrik Rossi, Temachef Tema Cancer. Ordförande i Karolinska Comprehensive Cancer Center.

Från Sverige deltog Cecilia Halle, vice enhetschef på enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet. Representanter från det tjeckiska hälsoministeriet var även närvarande i Paris. Även representanter från det tjeckiska hälsoministeriet var närvarande i Paris. Konferensen innehöll även ett antal masterclass som presenterade initiativ för kampen mot cancer från olika aktörer i på den europeiska arenan.

Trio Programme - French Presidency of the Council of the European Union 2022 (europa.eu)

Text: Eva Jolly