Idrottarens hjärta i fokus för ny mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Idrottare som får problem med sina hjärtan behöver träffa läkare med specialkunskap på området. Den nya idrottskardiologiska mottagningen i Solna utreder och behandlar hjärtproblematik hos elitidrottare och motionärer som tränar på högintensiv nivå.

Kunskapen om träningens effekter på det friska och sjuka hjärtat har ökat och det finns ett växande behov att utreda och behandla idrottare. Idrottskardiologi håller på att utvecklas till en specialgren inom kardiologin. Den europeiska kardiologföreningen har tagit fram riktlinjer för hur elitidrottare och motionärer på elitnivå ska utredas och behandlas.

- Å ena sidan är träning bra för hjärtat och något vi hjärtläkare gärna uppmuntrar. Men fysisk ansträngning kan även framkalla hjärtsjukdom och när man tränar på en elitidrottares nivå kan också små fel i hjärtats funktion bli avgörande, säger Frieder Braunschweig, verksamhetschef för medicinsk enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vid kraftig ansträngning krävs mycket mer av ett hjärta än normalt och högpresterande idrottare kan därför i olyckliga fall försämra  till exempel en hjärtklaffsjukdom som kanske aldrig ens upptäckts hos en vardagsmotionär.

Ett hjärta hos en idrottare ser också ofta annorlunda ut jämfört med ett vanligt hjärta. Det kan vara förstorat eller ha förtjockade väggar. EKG-förändringar är också vanliga. En kardiolog behöver därför erfarenhet av träningshjärtats fysiologi för att avgöra vad som är en normal effekt av träning och vad som är en farlig avvikelse. 

Nu har medicinsk enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset öppnat en specialistmottagning för elitidrottare och motionärer på elitnivå med misstänkt hjärtproblematik.

Enligt Frieder Braunschweig bör den som tränar på elitnivå aldrig ignorera symtom som bröstsmärtor, hjärtrusningar, eller att plötsligt svimma av, men också mindre drastiska symtom som att oförklarligt inte kunna prestera lika bra som vanligt.

- Det här är tecken som tränare, idrottsläkare och utövare blivit bättre på att uppmärksamma. Vi har goda kontakter med till exempel Olympiska kommittén, Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet, säger Frieder Braunschweig

Det har blivit vanligt med screening av idrottare för att söka efter hjärtfel. Mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset ska vara en resurs dit idrottare med misstänkta eller bekräftade hjärtfel remitteras för vidareutredning och där de kan få behandling och råd för att träna på ett säkert sätt. 

- Vi räknar med att ta emot några patienter i veckan. Redan idag får vi remisser från hela Sverige, berättar Frieder Braunschweig.

- Här samlar vi ett team av flera specialister kring varje fall. På Karolinska Universitetssjukhuset har vi tillgång till alla avancerade undersökningar och behandlingar som behövs och vi vill gärna ställa oss till idrottens förfogande.