Hög produktion ger förbättrat resultat för Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset erbjöd under 2021 mer vård än vad som var uppdraget från Region Stockholm. Sjukhuset har också bedrivit omfattande testverksamhet för covid-19 och tagit hand om fler patienter från andra regioner.

Vårdproduktionen uppgick under fjolåret till 102,1 procent av beställningen från Region Stockholm och totalt ansvarade Karolinska Universitetssjukhuset för 2,1 miljoner PCR-tester för covid-19. Den höga produktionen innebär att sjukhuset för 2021 redovisar ett resultat på 740 miljoner kronor, vilket är 657 miljoner kronor högre än resultatkravet på 83 Mkr.

- 2021 innebar snabba förändringar i patienternas behov. Karolinska ställde löpande om för att svara upp mot dessa behov både när det gällde pandemin och att arbeta bort köer. Det klarar bara ett sjukhus med oerhört skickliga medarbetare som samarbetar och sätter kvaliteten främst. Karolinskas resultat är medarbetarnas förtjänst, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.
 
Pandemin gjorde 2021 till ett exceptionellt år för Karolinska både när det gäller ekonomin och verksamheten. Såväl intäkter som utgifter påverkades tydligt av pandemin.

- 2021 var ett speciellt år för Karolinska med stora slag både på intäkts- och kostnadssidan. Det ekonomiska resultatet har påverkats positivt av en hög produktion men det är också ett resultat av den strategi som sjukhuset följer sedan 2019 som innebär styrning med vårdprofessionerna i förarsätet, patientfokus och minskad och effektivare administration, säger Björn Zoëga.

Trots att det gångna året präglats av en pandemi har sjukhuset fortsatt att fokusera på att nå en ekonomi i balans. Med en stabil ekonomisk grund kan sjukhuset fortsätta satsningarna på att utveckla sjukvård, forskning och utbildning samt att erbjuda medarbetarna bra förutsättningar. 

- De goda utveckling som sjukhuset är inne i sedan hösten 2019 måste fortsätta. Då är satsningar på medarbetarna en viktig del. Under 2022 kommer att vi att starta Karolinska hälsocenter för våra medarbetare och erbjuda fyra extra dagars ledighet för återhämtning, säger Björn Zoëga.

Karolinska Universitetssjukhusets årsberättelse 2021.

Karolinska, Annual Review 2021 in english

Karolinskas år i siffror

  • Andel av vårduppdraget från Region Stockholm som sjukhuset uppfyllt: 102,1 procent
  • Genomsnittligt antal vårdplatser: 1086 (+ 11 procent jämfört med 2018)
  • Antal vårdkontakter: 1,4 miljoner
  • Antal PCR-provtagningar (genomförda/samordnade): 2,1 miljoner
  • Pågående kliniska studier: 1 300
  • Ekonomiskt resultat: 740 miljoner kronor