Dubblering av kapaciteten av behandling med monoklonala antikroppar mot covid-19

Nyhet

Dubbelt så många patienter som behöver snabb behandling mot covid-19 tas nu emot på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Patienter med svår immunbrist behöver bromsa infektionen snabbt, vilket görs med så kallade monoklonala antikroppar.

Mononklonala antikroppar har visat sig vara ett väl fungerande läkemedel för att hejda en pågående covid -infektion. Mest känd är metoden kanske för att den vid ett tillfälle har använts för att mildra Donald Trumps insjuknade i covid-19 med en ”antikroppscocktail”.

Behandlingen förstärker patientens immunförsvar genom en infusion med syntetiskt framställda antikroppar, antikroppar som behöver modifieras efter vilket virus som fär aktuellt i samhällsspridningen.
Läkemedlet tillverkas i cellkulturer, vilket är en svår och dyr hantering. De relativt få doser som blir resultatet fördelas därför mellan världens länder.

Beredning av monoklonala antikroppar i dragskåp.

– Därför är det mycket viktigt att vi använder doserna på ett klokt sätt. Idag ger vi enbart läkemedlet till patienter med mycket stor risk att bli svårt sjuka av en pågående covid-19 infektion. I mer än åttio procent av fallen bromsas då sjukdomsförloppet så att vi kan hålla dem borta från sluten- eller intensivvården, berättar Markus Birk, chef för ME Infektionssjukdomar.

Patienter med immunbrist

Sedan mars 2021 har hans enhet behandlat fler än 250 patienter med monoklonala antikroppar. De patienter som är aktuella för behandlingen har en immunbrist som hindrar dem från att bilda egna antikroppar efter vaccinationen, till exempel på grund av en medfödd immunbrist eller immunhämmande läkemedel som de tar på grund av att de är transplanterade, går igenom en cancerbehandling eller har en reumatisk sjukdom.

– Det mycket viktigt att dessa patienter får en snabb utredning och behandling när de får symtom på covid-19. Klinikerna som behandlar deras grundsjukdom har svårt att ta emot dem eftersom de tar hand om andra känsliga patienter där som inte ska utsättas för smittorisken, säger Markus Birk.

På grund av att infektionsspridningen är så stor just nu utökas kapaciteten på medicinsk enhet infektionssjukdomar från 3 till 6 patienter per dag, vilket gjorts möjligt genom samarbete med andra verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset.

Ges som ett dropp

Region Stockholms särskilda covid-transport tar patienterna till mottagningen i Huddinge där deras antikroppsnivåer undersöks. Saknar de antikroppar och har en infektion, kan det bli aktuellt med behandling med monoklonala antikroppar. Behandlingen ges som ett dropp. Därefter kan patienten oftast åka hem. Skyddet beräknas att hålla i ca 3 månader.