Tre nya uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård

Nyhet

I mitten av december blev det klart att Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset tilldelades ytterligare tre tillstånd för att bedriva nationell högspecialiserad vård.

- Detta förtroende är ett kvitto på våra medarbetares hårda jobb och stora kompetens. Nu kan vi fortsätta att utvecklas ännu mer, säger Håkan Björne, verksamhetschef för Perioperativ Medicin Huddinge.

Håkan Björne.

Tillstånden att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vården av vissa svårbehandlade eller sällsynta diagnoser centraliseras för att utföras av några enstaka vårdgivare. Genom att utfärda denna typ av tillstånd för ovanliga patientgrupper ökar vårdkvalitén, utbildningen och därmed patientsäkerheten hos de utvalda vårdgivarna.

Medicinsk enhet Intensivvård och thoraxoperation, finns både i Solna och Huddinge och här arbetar cirka 500 sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Behandling av patienter med leversjukdomar, som de nya högspecialiserade tillstånden gäller, utförs på Karolinska i Huddinge.

Björn Persson.

- Detta är det första NHV-uppdraget där Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) får en central roll så det känns såklart extra kul. Det är en bekräftelse på hårt och dedikerat arbete och bra samarbeten, berättar Björn Persson, verksamhetschef för Medicinsk enhet (ME) Intensivvård och thoraxoperation.

Att få igenom ett tillstånd för högspecialiserad vård krävde en hel del arbete under hela förra året. Trots pandemin och utlånad personal utförde funktionen fler levertransplantationer än någonsin tidigare.

- Förra året var en speciell tid och vårt nya moderna operationshus i Huddinge invigdes först som covid-IVA. Det var först under sommaren, när pandemin lugnat ner sig, som vi kunde flytta in och hitta rutiner för det vanliga arbetet. Så nu ser vi verkligen fram emot att börja jobba med de nationella tillstånden i våra toppmoderna lokaler och med våra nya högteknologiska operationsrobotar, säger Håkan Björne, verksamhetschef för ME Perioperativ medicin, Huddinge.

Att tilldelas tillstånd för högspecialiseradvård innebär att leverpatienter från hela landet kommer att tas emot, opereras och vårdas på PMI i Huddinge.

- Att vi får ta emot fler leverpatienter från hela landet innebär väldigt mycket. Vi kommer att få ännu högre kompetens och utveckling vilket i sin tur ger våra leverpatienter en bättre vård. Det medför också att vi, i ännu högre grad, kommer att kunna vara internationellt drivande inom forskning och utveckling inom området. Målet är att vi tillsammans bygger ett nationellt och internationellt center för leversvikt och leversjukdomar där perioperativ medicin och intensivvård är en viktig del, säger Björn Persson.

Text: Malin Benno Bjurström

FAKTA

De tre nya NHV-uppdragen som Region Stockholm har tagit emot är:

  • Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat

Intensivvård av en patient inför en levertransplantation ställer höga krav. Vården är komplex, och patienten är mycket skör. Det behövs ett högkompetent multiprofessionellt team för att hålla dessa patienter vid så god form att de klarar en transplantation.

  • Transjugulär intrahepatisk shunt, TIPS

Ett avancerat kateterburet ingrepp, där en kateter förs in via en ven på halsen hela vägen ned till levervenen för att där skapa en shunt, det vill säga en ny passage för att förstärka det venösa flödet från levern. Det behöver patienter med skrumplever eller andra mer ovanliga leversjukdomar för att för att behandla blödning från livshotande åderbråck i matstrupen eller behandling av vätska i buken. 

  • Primär skleroserande kolangit

Primär skleroserande kolangit är en kronisk inflammation i gallvägarna med risk för cancerutveckling och utveckling av höggradiga förträngningar av gallträdet. Tumördiagnostik och behandling av avancerade gallgångsförträngningar kräver endoskopi, så kallad ERCP, av någon som är erfaren.