Ny eftervårdsavdelning för förlossning har öppnat

Nyhet

Tidigare har all eftervård för födande varit utspridd på flera platser inom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna men med den nya eftervårdsavdelningen ska all eftervård ske på samma plats och förbättra och förenkla vården för patienter och personal.

I december blev det klart att Karolinska Universitetssjukhuset ska ta emot 500 fler födande under 2022 utöver tidigare uppdrag. Med det planerades en ny eftervårdsavdelning som nu äntligen har öppnat. 
Felicia Fagerstedt, barnmorska och förtroendevald för Svenska Barnmorskeförbundet menar att den nya avdelningen kommer förbättra patientflödet och ge rätt förutsättningar för en förbättrad vårdkvalitet för patienter.

Felicia Fagerstedt tittar in mot kameran och ler medans hon övar på en attrapp.

– Den nya avdelningen är ett fantastiskt tillskott för verksamhet. Istället för tre utspridda verksamheter inom graviditet och förlossning samlas vårdgolvet på två enheter med fler vårdplatser. Tack vare den nya avdelningen kan vi undvika överbeläggningar och patientrisker som förekommer i samband med platsbrist, säger Felicia. 

Med fler rum och mer plats för både patienter och administrativa ytor får även arbetsmiljön ett lyft för vårdpersonalen på verksamheten.  
 
– Vi hoppas att den nya avdelningen ska ge rätt förutsättningar för förbättrad arbetsmiljö även långsiktigt så att fler barnmorskor och undersköterskor inom regionen väljer Karolinska Solna som arbetsplats och vill jobba med helheten tillsammans med oss.

 
Minska oro för födande 

Det finns stora förhoppningar för den nya vårdavdelningen men även för det utökade uppdraget. Felicia menar att satsningar som denna nya avdelning leder bland annat till en förbättrad patientupplevelse då de gravida får förutsättningarna till att få föda barn där de vill föda barn och ha en garanterar vårdplats. Det minskar även risken för hänvisning till annat sjukhus eller län. 

– Det kan minska oron som givetvis råder hos de gravida under pågående förlossningskris. Karolinska i Solna har en inriktning på komplicerad graviditet och förlossning men ett ökat flöde innebär även en förutsättning för fler lågrisk förlossningar vilket är en eftertraktad patientgrupp även hos oss, säger Felicia.