Halverad vårdtid för covid-19-sjuka på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Medelvårdtiden för patienter med diagnos covid-19 sjunker kraftigt på Karolinska Universitetssjukhuset. På bara ett par månader har vårdtiden för patienterna mer än halverats.

I oktober 2021 var medelvårdtiden för Karolinskas patienter med covid-19 9,3 dygn. I november sjönk den siffran till 7,0 dygn, i december till 4,9 dygn för att i januari 2022 landa på låga 4,5 dygn.

Markus Birk är chef för infektionsverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt honom finns det flera orsaker som kan ha bidragit till att medelvårdtiden har sjunkit så markant de senaste månaderna.

Den allt högre vaccinationsgraden i kombination med den förmodligen mildare omikronvarianten av viruset spelar naturligtvis in. Vi har också haft tillgång till och kunnat ge riskpatienter monoklonala antikroppar, liknande den så kallade antikroppscocktail som USA:s förre president Donald Trump fick, vilka skyddar mot svårt sjukdomsförlopp.

– En annan sak som spelar in är att vi nu kan ha de flesta patienterna på vanliga vårdavdelningar i stället för på intensivvårdsavdelningar. Belastningen av IVA har varit stabil under de senaste veckorna. Vår vårdpersonal lär sig nytt varje dag och vi har fått bort flaskhalsar, optimerat vårdflödena och kan därför skicka hem patienter tidigare, säger Markus Birk.