Karolinska Universitetssjukhuset får ytterligare tre uppdrag för nationell högspecialiserad vård

Nyhet

Nämnden för nationell högspecialiserad vård har tilldelat Region Stockholm/ Karolinska Universitetssjukhuset tillstånd för nationellt uppdrag inom förvärvad ryggmärgsskada, prolaps och urininkontinens, samt moyamoya sjukdom. Sedan tidigare har Karolinska tio NHV-uppdrag.

-   Det här är oerhört glädjande. Uppdragen för nationell högspecialiserad vård är prioriterade och helt enligt sjukhusets strategi. Vi vill bidra till högre vårdkvalité och en mer jämlik vård i Sverige, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Nationell högspecialiserad vård är avancerad vård som utförs sällan och kräver team med specialistkompetens från olika områden. Tillstånden utfärdas av Socialstyrelsen.

Onsdagen den 13 oktober beslutade nämnden om följande tillstånd för Karolinska:
•    Viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada, inklusive undergruppen barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada, samt funktionellt mycket höga skador med kvarstående behov av andningsstöd/ventilator
•    Viss vård vid prolaps och urininkontinens
•    Viss vård vid moyamoya sjukdom och syndrom

Förvärvad ryggmärgsskada

Karolinska får uppdraget för den första tidens rehabilitering efter en ryggmärgsskada.
-    Vi har kämpat hårt för att få det här tillståndet och det har varit en lång process. Vårt mål är att det här ska ge en mer jämlik vård för ryggmärgsskadade patienter med en specialiserad vårdkedja och nära samarbete mellan oss och patienternas hemregioner och hemkliniker, säger Tomas Brofelth, patientflödesansvarig för ryggmärgsskadevården och omvårdnadschef.

Prolaps och urininkontinens

Kvinnor som drabbas av både prolaps (framfall) och urininkontinens efter graviditet kan ha stora problem under många år innan de får hjälp. På Karolinska behandlas 80-90 kvinnor med den här problematiken per år med kirurgi. Både diagnostiken och processen för att välja rätt kirurgisk teknik är svår och kräver erfarenhet.
-    På Karolinska har vi lång erfarenhet, samt forskning och utveckling inom avancerad bäckenbottenkirurgi. Vi är stolta över att vi har fått uppdraget, säger Sebastian Gidlöf, verksamhetschef för Gynekologi och Reproduktionsmedicin.  

Moyamoya

Moyamoya är en sällsynt sjukdom som förtjockar blodkärlen i hjärnan. Sjukdomen kan behandlas med läkemedel och med så kallad revaskularisering, då blodet leds förbi de trånga artärerna. På Karolinska är det Tema Hjärta, Kärl och Neuro och Tema Barn som behandlar patientgruppen.  
-    Det här har vi åstadkommit genom ett nära samarbete mellan neurologi, barnneurologi, neurokirurgi och neuroradiologi- och intervention på Karolinska. Tillsammans har vi byggt upp ett vårdprogram för de här patienterna. Vi följer varje fall noga och diskuterar patienternas behandling på multidiciplinära konferenser inom neurokirurgin, säger Konstantinos Kostulas, verksamhetschef för Medicinsk enhet Neurologi.


Karolinska Universitetssjukhuset har sedan tidigare tillstånd för följande NHV-uppdrag:

•    Anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom
•    Behandling av barn med cochleaimplantat
•    EXIT
•    Fosterterapi
•    Intrauterina behandlingar
•    Levertransplantation
•    Medfött diafragmabråck
•    Missbildningar av matstrupen
•    Preimplantatorisk genetisk diagnostik
•    Trofoblastsjukdomar