Precisionsmedicin och covid-19 i fokus under statsbesök från Tyskland

Nyhet

Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier och H.M. Konungen besökte igår Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet som del av statsbesöket i Sverige. Satsningen på precisionsmedicin och covid-19 pandemins påverkan på vården var några av de frågor som diskuterades.

President Frank-Walter Steinmeier och H.M. Konungen välkomnades vid sjukhusets entré av sjukhusdirektör Björn Zoëga, Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet och Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet. En kort förevisning av entréhallen i huvudbyggnaden på Karolinska i Solna inledde besöket, efter att händerna spritats och munskydd tagits på.

Sjukhusdirektör Björn Zoëga höll därefter en presentation om Karolinska Universitetssjukhuset då han berättade om hur sjukhuset agerat för att klara pandemin, samt om samarbeten över gränserna och nya satsningar inom forskning och utveckling. Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet tog vid med att beskriva hur Health Emergency and Pandemic Science Center byggdes upp mitt under pandemin för att bygga kunskap, lokalt som globalt och vara förberedd inför framtida kriser på hälsoområdet.

Därefter följde en presentation av Anna Martling, professor och kirurg, om Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK), som är en gemensam satsning av Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Region Stockholm. Målet är ett hållbart och brett införande av precisionsmedicin i en akademisk, vårdnära miljö, vilket innefattar samarbeten mellan olika forskningsfält och med näringslivet.

- När precisionsmedicin verkligen införts i vården kommer vi att ha helt nya möjligheter till att ge rätt behandling vid rätt tid för varje enskild patient. Det kommer att minska lidande och rädda liv, sade Anna Martling.

Delegationen togs sedan emot av Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset, som tillsammans med personal från intensivvården beskrev hur vården av covid-19 patienter utvecklats under pandemins olika faser. Den tyska delegationen kunde relatera till mycket, särskilt svårigheterna att få vårdpersonalen att orka med och att planera för hur man ska får resurserna att räcka till.

Stephan Mielke, professor och chef för CAST, Centrum för allogen stamcellstransplantation, presenterade forskningen på CAST, som ligger i framkant och är ett konkret exempel på hur precisionsmedicin kan öka möjligheten till överlevnad för mycket svårt sjuka patienter. En grupp som också har det extra besvärligt under pandemin på grund av ett nedsatt immunförsvar.

Foton: Danish Saroee
Text: Catarina Thepper

Nyfiken på precisionsmedicin? 

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) är ett virtuellt centrum och ett unikt samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. 

Här kan du läsa mer om precisionsmedicin på Karolinska.