Karolinskamedarbetare bidrar i produktion av svenska andningsskydd

Nyhet

Nu startar produktionen av svensktillverkade andningsskydd för att underlätta bristsituationen. Andningsskydden har arbetats fram med hjälp av medarbetarna på Karolinska Universitetssjukhuset. Första leveransen kom 29 april och inledningsvis kommer det att levereras 100 000 skydd per vecka.

Det började med att Marko Naumanen, Coors ventilationsexpert, tipsade om att företaget Camfil kanske skulle kunna producera något slags andningsskydd för att hjälpa hälso- och sjukvården. Kunde de ställa om sin produktion nu när det var kris?

Camfil är världsledande inom filter och ren luft och är sedan tidigare en samarbetspartner till Karolinska och Coor. Företagets filter sitter bland annat i fläktsystem och operationssalar i Solnas nya sjukhusbyggnad.

- I princip samma dag, söndagen den 22 mars åkte jag och Marco och besökte Camfil i Trosa. Det blev ett bra möte. Vi tittade på deras testlabb, diskuterade och redan under första besöket skar de ut de första prototyperna som vi fick med oss i handen, berättar Peter Ryd, arbetsmiljöspecialist på Karolinska.

Camfil har också hjälpt Region Stockholm Command Center Materialförsörjning att testa andningsskydd som köpts in via alternativa leverantörer. De har därmed flera gånger kunnat förhindra att masker med för låg skyddsnivå släppts ut i vården.

- Att vi får in falska eller felmärkta produkter har gjort det ännu mer intressanta att kunna säkra inhemsk produktion som man kan lita på, säger Peter Ryd.

Malin Wendt

Produktionen är nu igång och Camfil kommer att leverera 100 000 skydd per vecka med möjlighet till utökad produktion och leverans till ytterligare regioner i Sverige.

Filterförmågan i materialet på andningsskydden som tagits fram har fått högsta möjliga värde i partikelseparation. Prototyper har tagits fram med hjälp från Scania och flera medarbetare på Karolinska har varit med och testat maskernas passform och funktion under kliniskt arbete. De har bland annat tittat på gummibandens placering och längd, att masken sluter tätt mot ansiktet och att det går bra att andas i den. Att få till tätningen över näsan har varit knepigt och fler justeringar framöver är inte omöjliga.

Camfil arbetar för att kunna utöka med ytterligare fabriker om behovet finns.

- Det känns tryggt med produktion i landet och det är bra att vi fått vara med och påverka modellen, säger Malin Wendt, tf sektionschef Näs- och luftvägssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.

- Att vi kan säkra produktion här i Sverige av en sådan kritisk skyddsprodukt är välkommet. Det känns extra bra eftersom vi ser att den globala efterfrågan på andningsskydd ökar och ibland försenas på grund av krångliga logistikvägar. Hela historien är ett exempel på den kreativitet och de fantastiska samarbeten som kommer till när det behövs, säger Sara Lindholm Larsson (Operativ chef, Perioperativ Medicin och Intensivvård) som tillsammans med Martin Tegnér, (Operativ chef, Tema Hjärta, Kärl och Neuro) leder Region Stockholm Command Center för Materialförsörjning.

- Det är en otrolig hjälp. Inhemsk produktion löser inte hela försörjningsbehovet, men ger oss lite andrum så att vi kan skifta visst fokus till inköp av andra produkter, så som förbrukningsmaterial kopplat till MT utrustning. Racet är inte över. Vi kommer att behöva arbeta för att säkra tillgången av skyddsutrustning under en lång tid framöver, säger Martin Tegnér.

Text och bild: Josefin Lundgren Gawell

Fakta om andningsskydden

Standard: FFP2 & FFP3, där FF står för filtering facepiece (filtrerande halvmask) P står för partiklar och siffran anger klass, där 3 är den klass med högst skyddseffekt.
Initialt antal/vecka: 100 000
Antal totalt: 5 000 000
Testas: av RISE (oberoende testinstitut) baserat på penetrationskraven i EN149, samt i Camfils Tech Centre i Trosa.
Produceras: I Sverige
Distribueras: Till en början i Region Stockholm och kommuner inom Stockholmsregionen, diskussioner förs med övriga regioner i Sverige.