Grundliga tester säkrar rätt andningsskydd

Nyhet

Karolinska och Region Stockholm arbetar intensivt med att få fram andningsskydd, visir och övrigt skyddsmaterial till sjukvårdens medarbetare. Kraven på skyddsutrustningen är höga och alla andningsskydd genomgår noggranna tester innan de skickas ut till medarbetarna.

På Region Stockholm Command Center Materialförsörjning på Karolinska i Solna jobbar många personer från tidig morgon till sen kväll, veckans alla dagar med att hitta och köpa in skyddsmaterial för hela Region Stockholm. Tillgången globalt är kritiskt och de andningsmasker som vanligtvis används, av märket 3M, finns inte längre att få tag i. Därför måste man vända sig till nya tillverkare och leverantörer.

- Vi jobbar så snabbt som möjligt och gör vårt yttersta för att utrustningen ska hålla rätt skyddsnivå och ha rätt säkerhetsklassificeringar, säger John Sjöström, arbetsmiljöspecialist.

Samarbeten med en del leverantörer har avbrutits då det förekommer både falska certifikat och undermåliga produkter. Men om produkten ändå håller rätt nivå kan de på Command Center vända sig direkt till den tillverkande fabriken.

- Scaniaanställda i Kina hjälper oss genom att åka ut till vissa fabriker och kontrollera så de är seriösa. Vi letar också på både amerikanska och europeiska myndigheters hemsidor efter listor på certifierade företag för att kunna härleda och säkerställa produkterna, säger John Sjöström.

I Region Stockholm används mellan 20 000 och 30 000 andningsskydd om dagen. Alla som köps in skickas till ett svenskt företag för att testas. De ska dels filtrera bort partiklar som medarbetare utsätts för till minst 94 procent, dels ska de sitta tätt mot ansiktet.

- Vi måste säkerställa att andningsskydden håller måttet innan vi släpper ut dem till medarbetarna. Vi skickar inte ut någonting som inte håller rätt säkerhetsstandard, säger Peter Ryd, arbetsmiljöspecialist.

Fakta

All inköp och fördelning av skyddsutrustning i regionen hanteras från Region Stockholm Command Center Materialförsörjning på Karolinska i Solna. Detta för att lättare kunna kontroller att all utrustning håller rätt säkerhetsstandard.

FFP2-masker är den världsomfattande standarden. Av säkerhetsskäl släpps inte andningsskydd med mindre än 94 procents filtreringsgrad ut på sjukhuset.