Om neonatalsjukvården på Karolinska Huddinge

Nyhet

Kommentar till mediainslag om neonatalsjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge: Då personalen behöver sin semester under sommaren, samtidigt som behovet av vård av för tidigt födda barn är lika stort som under resten av året, blir det ett extra högt tryck på vårdverksamheten under sommaren.

Karolinska Universitetssjukhuset har tre enheter för neonatalvård i Solna, i Huddinge och vid Danderyds sjukhus. Enheterna samarbetar nära, året runt, för att hålla rimlig vårdtyngd och erbjuda en bra och patientsäker neonatalvård. Dessutom sker ett samarbete inom Region Stockholm med neonatalavdelningen på Södersjukhuset och vid behov även andra neonatalavdelningar utanför Region Stockholm för att kunna möta vårdbehovet.

För att möta personalens behov av semester är det något färre sjuksköterskor i tjänst under sommarperioden. Sjukhuset har därför också minskat antalet vårdplatser för att arbetsbelastningen för de som jobbar ska bli rimlig.

Trots detta är trycket periodvis högt vissa sommarveckor och det förekommer att både sjuksköterskor och undersköterskor arbetar dubbla arbetspass på våra enheter, men endast efter dialog med medarbetarens chef. Karolinska har också kontinuerlig dialog med berörda fackförbund.

- Vi gör alltid en medicinsk prioritering, följer vårdplatsläget dagligen och samarbetar både inom sjukhuset och med andra vårdenheter för att säkerställa en patientsäker vård samtidigt som vår personal får semester, säger Nina Perrin, tf temachef Tema Barn och Kvinnosjukvård.

Mer information