Neonatalvård - vård av sjuka nyfödda barn efter förlossning

De flesta nyfödda barn är fullt friska. Men ungefär vart tionde barn har under en tid behov av medicinsk vård och behandling innan allt fungerar som det ska. Vanliga orsaker är för tidig födsel, förlossningskomplikationer, andningsstörningar, gulsot, infektioner och missbildningar. Här hittar du information om hur neonatalvården på Karolinska universitetssjukhuset fungerar.

Föräldraskap och familj

Föräldrarna är de viktigaste personerna i det nyfödda barnets liv. När ett barn föds tidigare än planerat eller om barnet föds i fullgången tid och är sjukt, blir ingenting som den nyblivna familjen förväntat sig.

Att få ett barn som behöver vårdas på neonatalavdelningen är omskakande och det kan vara som en sorgeprocess att det inte blev som man förväntade sig. Alla människor är olika, en del har lättare att hantera oförväntade och omskakande händelser som andra har det mycket jobbigt med.

Föräldraskap på neonatalavdelningen

Att bli förälder till ett sjukt eller för tidigt fött barn

Familj & närstående

Stöd och samtal

Sorg

Praktisk information

På alla våra avdelningar har vårdnadshavarna möjlighet att bo med sitt barn, antingen i ett rum i nära anslutning eller i samma rum som barnet. När ditt barn vårdas hos oss blir en av våra medarbetare er personliga kontaktperson.

Vårdtider

Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader. Vi strävar efter att ditt barn ska få komma hem så fort det är möjligt. I hemmet minskar risken för infektioner och ni får möjlighet att lära känna varandra i lugn och ro.

Efter sjukhusvården

En del barn vårdas i sjukhusets neonatala hemsjukvård en tid efter sjukhusvården. Några barn följs upp av neonatalmottagningen, men för många barn är det barnavårdscentralen (BVC) som genomför uppföljande hälsoundersökningar och vaccinerar barnet. Om ditt barn blir sjukt efter utskrivning från sjukhuset ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller ringa till 1177 Vårdguiden.

På avdelningen

Våra enheter

Neonatalvård för närstående

Ge stöd till de som är närmast

Barnets primära omsorgspersoner är oftast föräldrarna. De bor oftast på sjukhuset med sitt nyfödda barn, tills barnets är friskt nog att komma hem, ibland med stöd av neonatalavdelningens hemsjukvård. Men barnet föds in i ett större sammanhang än så, med släkt, vänner till familjen, grannar och föräldrarnas arbetskamrater. Många undrar vad de kan göra och hur de kan stödja familjen, både i ett akut skede och lite senare. Ibland faller det sig naturligt hur du ska agera i denna nya omtumlande situation. Andra gånger är det svårare att veta vad som blir bäst.