Välkommen till neonatalvården på Karolinska universitetssjukhuset

De flesta nyfödda barn är fullt friska. Men ungefär vart tionde barn har behov av nyföddhetsvård en tid innan allt fungerar som det ska. Vanliga orsaker till inläggning är för tidig födsel, andningsstörningar, gulsot, infektioner och missbildningar.

Nyheter från neonatalvården

Fler nyheter

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf