Invigning av mångreligiöst rum för stillhet och bön

Nyhet

Rum för stillhet invigs den 15 november. Välkommen att vara med under dagen, det bjuds på intressant föreläsning om existentiell hälsa och fina musikstunder i huvudentrén i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna.

Till mångreligiöst rum för stillhet och bön är alla välkomna för en stunds stillhet oavsett livssyn eller religiös åskådning. 

Textilkonst, Rum för stillhet, Sjukhuskyrkan

Program i samband med invigningen torsdag 15 november

  • Klockan 12: Föreläsning med Cecilia Melder, teol. dr i religionspsykologi om "Existentiell hälsa" (föreläsningssal J3:06).

Olika religiösa företrädare deltar i efterföljande samtal.

  • Klockan 13 samt kl. 14 bjuds det på musik i sjukhusets stora entré.
  • Klockan 15: Invigningen avslutas med ekumenisk gudstjänst i Stilla rum, Sjukhuskyrkan 

Adress: Sjukhuskyrkan och Stilla rum finns i huvudentren. Eugeniavägen 3, Karolinska Universitetssjukhuset Solna (nya sjukhusbyggnaden).

Om du har frågor:

Mejla gärna till: sjukhuskyrkan.solna.karolinska@sll.se

Rum för stillhet som invigs 15 november finns i nya lokaler i Karolinskas nya sjukhusbyggnad i Solna. Sjukhuskyrkan med motsvarande verksamhet finns även på Karolinska Huddinge.

Sjukhuskyrkan är öppen för alla oavsett livssyn eller tro