Vår arbetsplats

Som ett av Europas största och främsta universitetssjukhus kan vi erbjuda stora karriärmöjligheter inom en mängd olika yrken.

Vi har ett särskilt ansvar för högspecialiserad vård och en betydande roll i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi världsledande forskning och utbildning.

Röster inifrån sjukhuset

Vi är Karolinska

Hur är det egentligen att jobba på Karolinska Universitetssjukhuset? Varför jobbar man här?

Här kan du möta fler av våra medarbetare och höra om hur deras dag på jobbet har varit. 

Våra verksamheter 

Vår organisation omfattas av sju medicinska temaområden och fyra funktioner och utgår från patientens resa genom vården. En av grundprinciperna är vård i flöden utifrån sjukhusets patientgrupper.

Inom varje tema/funktion finns ett antal medicinska enheter som samlar likartad vård. Vården organiseras även i ett antal omvårdnadsområden. Funktion är ett kompetensområde som löper tvärs genom teman. En funktion bistår med kompetenser och resurser som används i många olika patientgrupper och därmed flera teman. 

Vill du läsa mer om varje tema och funktion så kan du göra det här.


Vår vision

Patienten först – Tillsammans skapar vi den bästa vården. Vi ser till att våra patienter alltid är i fokus! På Karolinska ska alla patienter få ett personligt bemötande, en säker vård av utmärkt kvalitet med bästa expertis, behandlingsmetoder och omvårdnad.

Våra värderingar

På Karolinska har vi tillsammans tagit fram tre värdeord som ska ge oss vägledning i vardagen och hjälpa oss att nå sjukhusets mål.

ANSVAR
Vi tar ansvar för våra patienter, uppgifter och varandra. Vi säger ifrån om vi anser att något är fel.

MEDMÄNSKLIGHET
Vi möter våra patienter och varandra med omtanke och respekt. Vi utgår från varje patients unika behov.

HELHETSSYN
Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras insats och ber om hjälp när det behövs

Vill du läsa mer om Karolinska?