Job Image

ST-chef Dermatovenereologi

Är du specialist inom dermatovenereologi med stort intresse för utbildning och forskning? Vill Du vara med och utveckla framtidens specialistläkare samtidigt som du får utvecklas som ledare? Då är det kanske Dig vi söker!

Vi erbjuder

Som ST-chef har du en central roll i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen. Du arbetar även i nära samråd med ST-studierektor och ni lägger tillsammans upp ST-utbildningen på sektionen.

Självklart kan du även ta del av Karolinska Universitetssjukhusets generella förmåner

Om tjänsten

Inom Tema Inflammation och Åldrande (IoÅ) tar sektionen för inflammatoriska hudsjukdomar hand om  patienter med inflammatoriska hudsjukdomar och även venereologi. Vi ansvarar för ST utbildningen  av specialister och då även för utbildningen inom hudtumörer som tillhör Tema Cancer. Vi har cirka tolv ST läkare, vilket brukar vara en lagom mängd för att få en bra struktur med utbildning och handledning. Vi har även ett nära samarbete med ST läkarna på Hud/Ven på Tema IoÅ hudsektion på Södersjukhuset.

Som ST-chef ansvarar du för:

  • första linjens chefsansvar för ST-läkare vilket innebär ansvar för rekrytering (enligt uppsatta mål kring dimensionering), lönesättning, schemaläggning avseende ST-placering och tjänstgöring.
  • att organisera handledning, samt individuell utvärdering och återkoppling med stöd och pedagogisk ledning av ST-studierektor för avsedd specialitet.
  • mottagaransvar för ST-läkare som genomför sidoutbildning vid den aktuella medicinska enheten

Samtliga medicinska enheter som tar emot ST-läkare för sidoutbildning har ett mottagaransvar enligt ovan, även om den medicinska enheten inte har ett eget ansvar för ST-läkarutbildning för någon specialitet.

I denna roll arbetar du kliniskt 50% av din tid och 50% som chef. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen för Medicinsk enhet Gastro Hud Reuma.

Vår verksamhet är ledande inom högspecialiserad hudsjukvård inom öppenvård och slutenvård. Öppenvården bedrivs både i Solna och Huddinge medan slutenvården är förlagd till Solna med cirka 10 vårdplatser.

Här kan du läsa mer om tema Inflammation och Åldrande samt den medicinska enheten (ME) för gastro, hud, reuma på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi söker

Vi söker en specialist inom dermatovenereologi som gärna har erfarenhet av forskning. Det är inget krav men disputerad är meriterande.

Du är en handlingskraftig, driven ledare och är lyhörd för patientgruppernas behov. Rollen förutsätter erfarenhet från kliniskt arbete och att du har en förmåga att se helheten.

Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Du har ett strategiskt perspektiv vad gäller specialitetens utveckling, -utbildning och kompetensutveckling.

Kvalifikationer

Krav:

  • Legitimerad läkare med specialistbevis i dermatovenereologi.
  • Dokumenterad erfarenhet av ledning, styrning och förbättringsarbete.

Meriterande:

  • Erfarenhet av ledande befattningar och chefsuppdrag. 
  • Medicine doktorsexamen.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!


Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm

Fackliga representanter

Namn

Läkarföreningen

Telefon
lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Namn

Vårdförbundet

Telefon
vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se