Jobba som chef på Karolinska

Att vara chef och ledare på Karolinska är ett spännande och utvecklande uppdrag! Vår verksamhet är komplex och hur du leder påverkar hur dina medarbetare mår och agerar, vilket i sin tur också påverkar våra patienter. Som chef och ledare på Karolinska spelar du en avgörande roll för att vi ska lyckas med uppdraget att utveckla morgondagens sjukvård. Du verkar, oavsett var i organisationen du befinner dig, för att vi ska uppfylla vårt tredelade uppdrag - forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård– med hög kvalitet och på ett klokt sätt.

Karolinskas chefsdimensioner

Som ett stöd i ditt chefs- och ledarskap har Karolinska fyra chefsdimensioner. Chefsdimensionerna syftar till att beskriva vilket ledarskap som behövs för att vara bäst på det svåra och att driva den högspecialiserade vård som Karolinska universitetssjukhuset erbjuder.

Chefsdimensionerna bygger på sjukhusets vision, strategi och värdegrund och delas i sin tur upp i olika önskvärda förmågor.

Karolinskas chefsdimensioner är:
·         Dela Karolinskas vision
·         Implementera strategin
·         Leda och engagera
·         Chefsuppföljning

Rollen som chef på Karolinska

Som chef på Karolinska har du möjligheter att påverka ett av världens ledande sjukhus! I rollen får du chans att löpande utveckla och förbättra arbetssätten och rutinerna i den verksamhet du leder, och på det sättet fortsätta bidra till en välfungerande sjukvård med patienten i fokus.

Exempel på vad som ingår i chefsrollen är ansvar för personal, budget och verksamhetsplan. Du verkar, tillsammans med dina medarbetare, för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. En viktig del i uppdraget som chef är också att säkra att er verksamhet har rätt kompetens och bemanning för att kunna genomföra ert uppdrag.

Erbjudande till dig som chef

Som chef och ledare på Karolinska finns olika möjligheter att utveckla dig själv i din roll. Under hela ditt första år erbjuds du en chefsintroduktion i syfte att skapa förutsättningar för att du som ny chef ska känna dig trygg, trivas och snabbt komma in, förstå och kunna leverera i din chef- och ledarroll. Introduktionen består bland annat av olika introduktionsmoment, utbildningar och lokala aktiviteter. Oavsett om du är helt ny som chef eller har varit chef i andra organisationer erbjuds du chefsintroduktionen.

För att hjälpa dig att navigera i de frågor och situationer du kontinuerligt och mer sällan ställs inför i din vardag, finns stödfunktioner på sjukhuset. Du har även lokalt förankrade personer som stöttar dig inom till exempel HR, ekonomi och rekrytering.

Är du nyfiken på hur det är att vara chef på Karolinska? Möt några av våra chefer och hör deras berättelser:

Anna Kiriakou (öppnas i nytt fönster) Vårdenhetschef, Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Magnus Flodberg (öppnas i nytt fönster) Verksamhetschef Omvårdnadsområde inom Tema Barn – Astrid Lindgrens barnsjukhus, tidigare Vårdenhetschef inom Funktion Perioperativ vård och intensivvård (PMI)
Sara Schultz (öppnas i nytt fönster) tf. Sektionschef för ME Akut och biträdande verksamhetschef för Tema Akut och Reparativ Medicin

Att söka en chefstjänst på Karolinska

I våra chefsrekryteringsprocesser använder vi oss av tester baserade på arbetspsykologisk forskning. Testerna används i det första urvalet, som ett komplement till dina ansökningshandlingar. Syftet att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.

Förutom testerna ingår även en intervju med våra fackliga representanter om du går vidare som slutkandidat i en chefsrekrytering.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska.