Jobba som chef på Karolinska

Att vara chef och ledare på Karolinska är ett spännande och utvecklande uppdrag! Vår verksamhet är komplex och hur du leder påverkar hur dina medarbetare mår och agerar, vilket i sin tur också påverkar våra patienter. Som chef och ledare på Karolinska spelar du en avgörande roll för att vi ska lyckas med uppdraget att utveckla morgondagens sjukvård. Du verkar, oavsett var i organisationen du befinner dig, för att vi ska uppfylla vårt tredelade uppdrag - forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård– med hög kvalitet och på ett klokt sätt.

Karolinskas ledarskapssyn

Ett nyckelord för ledarskapet på Karolinska är tillsammans. Det är inte du själv som chef som förväntas ha alla svar, lösa alla problem eller hitta alla lösningar, utan tillsammans med medarbetarna samskapa för att navigera i er vardag och i ert arbete. Som chef och ledare behöver du uppskatta och omfamna komplexiteten, samskapa, ta ett betraktande perspektiv och ha ett utvecklande förhållningssätt. Detta är fyra av hörnstenarna i Karolinskas syn på ledarskap, där det gemensamma syftet och fokuset på patienten alltid är utgångspunkten. Det är för patienternas skull vi gör det vi gör om dagarna, och rollen som ledare är att se till att patientens bästa alltid kommer först, tillsammans med medarbetarna, oavsett om du arbetar nära vården eller i en stödfunktion.

Om du vill veta mer om vår ledarskapssyn kan du se dessa filmer där chefer på Karolinska berättar om hur de tänker kring och praktiserar ledarskapssynen i sin vardag.

Omfamna komplexiteten
Ta ett betraktande perspektiv
Samskapa
Ha ett utvecklande förhållningssätt

Rollen som chef på Karolinska

Som chef på Karolinska har du möjligheter att påverka ett av världens ledande sjukhus! I rollen får du chans att löpande utveckla och förbättra arbetssätten och rutinerna för den verksamhet du leder för att fortsätta bidra till en välfungerande sjukvård och sätta patienten i fokus.

Exempel på vad som ingår i att vara chef på Karolinska är ansvaret för personal, budget och verksamhetsplan. Du verkar, tillsammans med dina medarbetare, för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. En viktig del i uppdraget som chef är också att säkra att rätt kompetens och bemanning finns inom din verksamhet för att kunna genomföra ert uppdrag.

Erbjudande till dig som chef

Som chef och ledare på Karolinska erbjuds du mycket för att utveckla dig själv och din roll. Under hela ditt första år erbjuds du vår chefsintroduktion i syfte att skapa förutsättningar för att du som ny chef ska känna dig trygg, trivas och snabbt komma in, förstå och kunna leverera i din chef- och ledarroll. Introduktionen består av flera olika utbildningar och lokala aktiviteter för att hjälpa dig att orientera dig i din nya tillvaro. Introduktionen erbjuds oavsett om du är helt ny som chef eller har varit chef i andra organisationer.

För att du som ledare ska få ett fortsatt stöd och möjlighet att utvecklas i din ledarroll erbjuder vi interna ledarskapsprogram och chefsutbildningar. Vår ambition är att lärandet ska ske på dina villkor och möta dig där du befinner dig.

För att hjälpa dig att navigera i de frågor och situationer du kontinuerligt och mer sällan ställs inför i din vardag, finns många stödfunktioner på sjukhuset. Du har även lokalt förankrade personer som stöttar dig inom till exempel HR, ekonomi och rekrytering.

Möt några av våra chefer och hör deras berättelser:

Anna Kiriakou, Vårdenhetschef, Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Magnus Flodberg, Verksamhetschef Omvårdnadsområde inom Tema Barn – Astrid Lindgrens barnsjukhus, tidigare Vårdenhetschef inom Funktion Perioperativ vård och intensivvård (PMI)
Sara Schultz, tf. Sektionschef för ME Akut och biträdande verksamhetschef för Tema Akut och Reparativ Medicin

Att söka en chefstjänst på Karolinska

I våra chefsrekryteringsprocesser använder vi oss av tester baserade på arbetspsykologisk forskning. Testerna används i det första urvalet, som ett komplement till dina ansökningshandlingar. Syftet att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.

Förutom testerna ingår även en intervju med våra fackliga representanter om du går vidare som slutkandidat i en chefsrekrytering.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska.