Innovationsplatsen

Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med innovation som verktyg för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård. För dagens patienter. Och morgondagens.

Samarbeten för oss framåt

Sjukhusets egna medarbetare är centrala i utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård. Genom att tillföra fler perspektiv blir lösningarna ännu mer innovativa, något som är nödvändigt för att möta de stora utmaningar vården står inför. En viktig uppgift är därför att etablera samarbeten med ledande akademiska institutioner, näringslivsaktörer och andra vårdgivare i Sverige och internationellt. Det är också viktigt att skapa utrymme för patienter att vara aktiva aktörer i utvecklingsarbetet.

Tillsammans kan vi identifiera behov i vården, ringa in nya innovationsområden och utveckla sjukvården i relevant miljö – på kliniker där innovationen ska göra verklig nytta.

Innovation möter vårdens utmaningar

Fler perspektiv ger mer innovativa lösningar – effektivare och säkrare behandling, vassare utrustning, optimerade vårdprocesser och mer kostnadseffektiva insatser. Det vinner alla på, inte minst patienterna.

Hela vägen till implementering

Vi driver innovation hela vägen – från identifiering av behov till förbättring i vårdens vardag. För oss är det inte innovation förrän det är implementerat.

Våra modeller ska spridas

De innovationer som tas fram kan skalas upp och spridas till förmån för så många patienter som möjligt – inom Karolinska Universitetssjukhuset, inom Stockholms läns landsting, i Sverige och globalt.

Vårt mål: Mer innovativa lösningar på vårdens behov. Alltid med patientnyttan i fokus. 

Aktuellt från Innovationsplatsen

Innovationspartnerskap

Kalendarium

Kontakt

Information in English

Vill du få en samlad bild av vad vi gör?