Innovationsplatsen

Vård, akademi och näringsliv driver gemensamma innovationsprojekt med stöd av Innovationsplatsens, Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Stöd för innovationsarbete

Innovationsplatsens metoder och processer är beprövade och omfattar alla steg, från identifiering av behov till klinisk implementering.

Patientnyttan står alltid i fokus. Därför utvecklar vi metoder för att identifiera sjukvårdens behov, nu och i framtiden.

Innovationsplatsen tillhandahåller resurser och stöd för att driva innovationsarbete på Karolinska Universietssjukhuset. Vi har experter inom innovationsledning, tjänstedesign, juridik och finansiering.

Vi har gedigen erfarenhet av utveckling och innovation som drivs i samverkan mellan näringsliv, akademi och sjukvård.

Vi utgår alltid från vårdens behov – som matchas med möjligheterna hos strategiska samverkansparter. Målet är bästa möjliga vård, för dagens och morgondagens patienter.

Innovationsplatsen kan

  • etablera samarbeten mellan vård, akademi och näringsliv
  • hitta rätt i sjukvården – matcha olika verksamheter som kompletterar varandra
  • analysera framtiden utifrån vårdens behov
  • ge stöd genom hela eller delar av processen – från behov till implementerad nytta

Våra verktyg

  • metoder och processer för att driva innovation
  • nätverket, inom och utanför Karolinska Universitetssjukhuset
  • innovationspartnerskap mellan vård och näringsliv

Samarbeten för oss framåt

Sjukhusets egna medarbetare är centrala i utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård. Genom att tillföra fler perspektiv blir lösningarna ännu mer innovativa, något som är nödvändigt för att möta de stora utmaningar vården står inför. En viktig uppgift är därför att etablera samarbeten med ledande akademiska institutioner, näringslivsaktörer och andra vårdgivare i Sverige och internationellt. Det är också viktigt att skapa utrymme för patienter att vara aktiva aktörer i utvecklingsarbetet.

Tillsammans kan vi identifiera behov i vården, ringa in nya innovationsområden och utveckla sjukvården i relevant miljö – på kliniker där innovationen ska göra verklig nytta.

Innovation möter vårdens utmaningar

Fler perspektiv ger mer innovativa lösningar – effektivare och säkrare behandling, vassare utrustning, optimerade vårdprocesser och mer kostnadseffektiva insatser. Det vinner alla på, inte minst patienterna.

Hela vägen till implementering

Vi driver innovation hela vägen – från identifiering av behov till förbättring i vårdens vardag. För oss är det inte innovation förrän det är implementerat.

Våra modeller ska spridas

De innovationer som tas fram kan skalas upp och spridas till förmån för så många patienter som möjligt – inom Karolinska Universitetssjukhuset, inom Stockholms läns landsting, i Sverige och globalt.

Vårt mål: Mer innovativa lösningar på vårdens behov. Alltid med patientnyttan i fokus. 

 

Vill du komma i kontakt med Innovationsplatsen?
Skicka ett e-postmeddelande 

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium

Kontakt

Information in English

Vill du få en samlad bild av vad vi gör?