Resultat hittills – Neurologkonsultation på distans

Kort sammanfattning av resultat under projektets gång.

  • Av de patienter som hanteras med det nya arbetssättet har enbart 20% remitterats in till Karolinska. Med det gamla arbetssättet hade 100% remitterats in.
  • Med det nya arbetssättet kan 4-5 patienter hanteras på den tid som det tidigare tog att hantera en patient.
  • En matematisk modellering har genomförts för att uppskatta effekten som det nya arbetssättet skulle kunna ha på patienternas livskvalité, och denna visar en förbättring av livskvalité på 1,6% över 1 år.
  • Universitetssjukhusen i Uppsala och Linköping har visat intresse för att införa detta arbetssätt.