Fredrik använder AI för att hitta fler tidiga fall av bröstcancer

Nyhet

Med en stark vilja att hjälpa andra människor sadlade Fredrik om från civilingenjör till läkare och klinisk forskare. Nu driver han flera projekt i gränslandet mellan teknik och klinik och utvecklar AI-program för bättre diagnostik inom bröstcancer.

Hej Fredrik! Du är biträdande överläkare vid ME Radiologi, vad gör du en vanlig dag på jobbet?

- Jag jobbar med bröstradiologi, vilket innebär att jag arbetar med screening och kliniska undersökningar med mammografi, ultraljud och magnetresonanstomografi (MR).

Du leder också ett forskningsteam vid Karolinska Institutet, vad arbetar ni med just nu?

- Vi forskar på användningen av artificiell intelligens (AI) inom bröstradiologi och jag arbetar med flera projekt samtidigt. I ett av dem har vi tillsammans med KTH utvecklat ett AI-program som ska hjälpa radiologer att identifiera vilka patienter som kan ha mest nytta av en kompletterande MR-undersökning.

- Om projektet faller väl ut hoppas vi kunna upptäcka fler cancerfall i ett tidigare stadium och minska antalet kvinnor vars cancer upptäcks i ett senare skede, efter screeningen. Tidigare upptäckt förbättrar patienternas prognos.

Hur stor del av din arbetstid kan du forska och hur betalas din forskningstid?

- Jag forskar drygt halvtid och detta betalas i första hand av en klinisk postdoktortjänst. Övriga finansiärer för forskningsprojekten är MedTechLabs, Region Stockholm, Vinnova, Regionala Cancercentrum i Samverkan, EU och Bröstcancerförbundet.

Hur tänker du kring implementering av klinisk forskning, vad är viktigt att tänka på?

- Framför allt måste man som klinisk forskare utgå från verkligheten, så att frågeställningen är baserad på patienternas behov och att lösningen går att implementera. Och man måste planera i god tid innan projektet ska starta och se över vilka tillstånd man behöver, och vilka lagar och regler man måste förhålla sig till under resans gång.

Hur kom det sig att du började forska?

- Jag har alltid varit väldigt nyfiken och tyckt om att lösa problem. Dessutom trivs jag med att arbeta lite mer långsiktigt, därför känns det som att forskarlivet passar mig väldigt bra.

- Jag provade på forskning under tiden som jag studerade på läkarprogrammet, men började på allvar med min nuvarande inriktning som ett projektarbete under ST-tjänstgöringen. Då valde jag noggrant ut en grupp och handledare som jag förstått hade åstadkommit bra forskning redan.

Hur gick det till när du sadlade om till läkare?

- I början av 2000-talet, efter att ha arbetat några år som civilingenjör både på konsultfirma och som VD på ett litet företag, kände jag mig klar med att fokusera på företag och pengar. Jag ville ägna mig åt att något som mer påtagligt skulle hjälpa enskilda personer.

Vad betyder forskningen för dig?  

- Jag är otroligt nöjd med att jag började forska! Forskningen är något som inspirerar mig mycket, och ökar känslan av att jag använder mina resurser för att bidra till allas bästa. Det är härligt att kunna möta kollegor från olika länder och känna att vi arbetar mot gemensamma mål.

 

Snabba fakta

Namn: Fredrik Strand
Anställd som: Biträdande överläkare vid ME Radiologi Solna
Grundutbildning: Civilingenjörsexamen 1995, Lunds Tekniska Högskola samt läkarexamen 2008, Karolinska Institutet.
Akademisk titel: Docent
Doktorsexamen: Karolinska Institutet, 2018

 

Tema Forskarliv

Det finns nästan lika många vägar in i forskningsvärlden som det gör medarbetare. Allas historia och bakgrund är olika men någonstans finns en gemensam drivkraft om att ständigt utveckla sjukvården och hjälpa såväl dagens som morgondagens patienter. Temat Forskarliv beskriver hur man på olika sätt kan arbeta med forskning och hur man tar det första klivet in i forskningsvärlden.

Hur kan du bidra till forskningen?

Karriärtrappa och finansiering för forskare