Support och kontakt

Support och drift

BioClinicum är Karolinska Universitetssjukhusets byggnad och stöttas därför främst av Coor och sjukhusets centrala staber. Här hittar du BioClinicums supportposter, en guide för vart du ska vända dig i olika supportärenden.

För att få information om akuta och planerade drift- och servicehändelser i BioClinicum kan du prenumerera på BioClinicums Service- och driftinformation.

För att ta del av nyheter om BioClinicum, såsom event och utbildningar, organisationsförändringar m.m. kan du prenumerera på BioClinicums Nyhetsbrev.

Kontakter BioClinicum

Husföreståndare

Magnus Nordenskjöld
E-post: magnus.nordenskjold@ki.se

Funktionsbrevlåda/Verksamhetskoordinator BioClinicum

Epost: bioclinicum.karolinska@regionstockholm.se

Supply Center

Epost: erika.enrione-barrera@regionstockholm.se eller elisabeth.djup@regionstockholm.se

Vaktmästare

Vardagar kl. 07:30-15:00 Tel: 072-254 23 44
Epost: vaktmastare.bioclinicum.karolinska@regionstockholm.se 

 

Adressinformation

Besöksadress för BioClinicum

Akademiska stråket 1, 171 64 Solna

Besöksadress för Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Eugeniavägen 3 (Huvudentré), 171 64 Solna

Adressering

Post

Namn, Forskargrupp
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, internadress (t.ex. J5:20)
171 76 Stockholm

Post och Paket

Namn,  Forskargrupp
BioClinicum, internadress (t.ex. J5:20)
Visionsgatan 4
171 64 Solna

Gastuber- endast för gastuber använder man godsmottagningen i huset

Namn,  Forskargrupp
BioClinicum, internadress (t.ex. J5:20)
Framstegsgatan 6
171 64 Solna

Besöksadress samt adress för budleveranser

Namn, Forskargrupp
BioClinicum,  internadress (t.ex. J5:20)
Akademiska stråket 1
171 64 Solna

Kontakter Karolinska Universitetssjukhuset

Hjärtstopp – livshotande tillstånd

Ring 112 om du befinner dig på våning 5–10 i BioClinicum.

Ring 2222 om du befinner dig på våning 1–4 i BioClinicum, eller 08-123 72 222 från mobiltelefon. Beskriv din placering i byggnaden (t.ex. J3:20).

eTjänstekort och Badge

Tel. 08-123 81 000

Helpdesk relocation

Tel. 08-123 780 90
Öppet: vardagar 07.00–18.00.

SLL Medicinsk Teknik (MT)

Tel. 08-123 88 000
Öppet: vardagar 07.30–17.00.

IT-support (SLL IT)

Tel. 08-123 777 77
Öppet: måndag – torsdag 07.00–17.30, fredag 07.00–16.00

Coor Helpdesk

Tel. 08-123 780 90 (order och felanmälan)
https://serviceportal.coor.se/karolinska/
Öppet dygnet runt.

Karolinska Universitetslaboratorium (KUL)

www.karolinska.se/lab 
Tel. 08-123 910 69

Miljöavdelningen

http://www.karolinska.se/om-oss/organisation/Administrativa-verksamheter/miljoavdelningen1/  

http://www.karolinska.se/om-oss/miljo-hallbarhet/

Sjukhuskyrkan

http://www.karolinska.se/om-oss/service-pa-sjukhuset/sjukhuskyrkan-solna/

Lärtorget

http://lartorget.sll.se/
Epost: lartorget.karolinska@regionstockholm.se

Kliniskt tränings Center, Solna (KTC)

Tel. 08-123 730 90 Epost: ktcsolna.karolinska@regionstockholm.se

Administrativ assistans

Tel. 08-123 730 90 Epost: amanuenserna@gmail.com

Service och logistik

http://www.karolinska.se/om-oss/organisation/Administrativa-verksamheter/Service-och-logistik/

Säkerhetscenter

http://www.karolinska.se/om-oss/organisation/Administrativa-verksamheter/din-trygghet-pa-sjukhuset/
Tel. 08-123 888 88

Kontakter Karolinska Institutet

Många som arbetar i byggnaden är anställda hos Karolinska Institutet och behöver därför också ibland support från sin arbetsgivare.

Institutioner verksamma i BioClinicum:

Övrigt

Arbetsmiljöansvariga

http://ki.se/medarbetare/arbetsmiljo-och-halsa  

Fackliga representanter

http://ki.se/medarbetare/fackliga-organisationer

Karolinska Institutet (KI)

http://ki.se/medarbetare/start

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) 

http://www.cmm.ki.se/

Cancer Centrum Karolinska (CKK)

http://ki.se/onkpat/institutionen-for-onkologi-patologi

Biomedicum

https://staff.ki.se/biomedicum-for-staff

SciLifeLab

https://www.scilifelab.se/