Strålbehandling - Remissinformation

Remiss och bokningsärenden

Remiss och strålordination för strålbehandling kan skrivas av onkologer inom Tema Cancer via TakeCares blankettsystem.

För anmälan och bokningsärenden, kontakta bokningen.
Telefon: 08-123 719 87

Vid behov av akut strålbehandling ska strålordinationen föregås av telefonkontakt med specialistläkare på Strålbehandlingsavdelningen.
Telefon: 073-966 07 55