Medicinsk enhet Strålbehandling

Medicinsk enhet Strålbehandling är en enhet inom Tema Cancer.

På strålbehandlingen behandlar vi alla former av cancer, våra patienter är i alla åldrar. Verksamheten är uppdelad i strålförberedande, extern behandling och brachybehandling. Enheten ansvarar även för alla förberedelser av regionens patienter som ska erhålla protonbehandling på Skandionkliniken i Uppsala.

Verksamhetschef

Mattias Hedman
E-post: Mattias Hedman
Telefon: 08-123 700 00

Chefsassistent

Sara Solberg
E-post: Sara Solberg
Telefon: 08-123 700 00