Remiss till Medicinsk enhet Övre buk

Här hittar du remissinformation för Medicinsk enhet Övre buk

Pappersremisser till Övre abdominell kirurgi och Hepatologen skickas:

Medicinsk enhet Övre buk, C177
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Remiss för transplantationsutredning skickas till Medicinsk enhet Övre buk, hepatologen, C177, 141 86 Stockholm
Vårdplan levertransplantationsutredning (Sektionen för Lever-pankreassjukdom)

Nationell högspecialiserad vård (NHV). Remissmall och checklista för ställningstagande till TIPS (Sektionen för Lever-pankreassjukdom)

Nationell högspecialiserad vård (NHV). Remissmall och adresser för ERCP vid PSC

Pappersremisser till GI Endoskopi skickas:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
GI Endoskopi
Mottagning Endoskopi, B4:09
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
GI Endoskopi
Mottagning Endoskopi, K53
141 86 Stockholm

Elektroniska remisser i Take Care:

Övre abdominell kirurgi Huddinge: vårdenhet H-ÖAK högspec
Hepatologen Huddinge: vårdenhet H-Hepatologiska enheten

Vid akuta ärenden:
Kontakta ÖAK-konsulten under kontorstid och övriga tider kontaktas kirurg mellanjouren på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge via växeln 08-585 80000.

Vid akuta ärenden angående leversjukdomar kontaktas hepatologjouren dagligen kl 08.00-24.00 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, via växeln på 08-585 80000.

GI Endoskopi Huddinge: vårdenhet H-Endoskopi mottagning

GI Endoskopi Solna: vårdenhet S-Endoskopi mottagning