Remiss till Medicinsk enhet Övre buk

Här hittar du remissinformation för Medicinsk enhet Övre buk

Pappersremisser till Övre abdominell kirurgi och Hepatologen skickas:

Medicinsk enhet Övre buk, C177
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Remiss för transplantationsutredning skickas till Medicinsk enhet Övre buk, hepatologen, C177, 141 86 Stockholm
Vårdplan levertransplantationsutredning Patientflöde Leversjukdom

Pappersremisser till GI Endoskopi skickas:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
GI Endoskopi
Mottagning Endoskopi, B4:09
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
GI Endoskopi
Mottagning Endoskopi, K53
141 86 Stockholm

Elektroniska remisser i Take Care:

Övre abdominell kirurgi Huddinge: vårdenhet H-ÖAK högspec
Hepatologen Huddinge: vårdenhet H-Hepatologiska enheten

Vid akuta ärenden:
Kontakta ÖAK-konsulten under kontorstid och övriga tider kontaktas kirurg mellanjouren på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge via växeln 08-585 80000.

Vid akuta ärenden angående leversjukdomar kontaktas hepatologjouren dagligen kl 08.00-24.00 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, via växeln på 08-585 80000.

GI Endoskopi Huddinge: vårdenhet H-Endoskopi mottagning

GI Endoskopi Solna: vårdenhet S-Endoskopi mottagning