Kliniska studieenheten

Den kliniska studieenheten vid Medicinska enheten Övre buk Karolinska är en del av Tema Cancers studieenhet och består av speciellt utbildade sjuksköterskor och läkare som tar hand om de patienter som deltar i kliniska studier samt sköter dokumentationen och administrationen som krävs vid dessa studier.

Den kliniska studieenheten samarbetar med prövnings- eller studieledare som är specialistläkare och forskare och som är experter på de sjukdomar som studeras.

Läs mer om de kliniska studierna som bedrivs inom Övre buk som en del av Tema Cancers studienhet. 

Centrum för kliniska cancerstudier (Tema Cancers studieenhet)