Medicinsk enhet Övre buk

Medicinsk enhet Övre buk är ett regionalt och inom vissa delar nationellt centrum för utredning, vård och behandling av patienter med maligna och högspecialiserade benigna sjukdomar i matstrupe/magsäck, lever och pankreas med patientresultat på nationell och internationell toppnivå.

Inom Medicinsk enhet Övre buk finns även funktion gastrointestinal endoskopi som bedriver avancerad endoskopisk utredning och intervention samt tillgodoser hela Karolinskas behov av akut endoskopi. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team med ett personcentrerat förhållningssätt och med patienten i centrum. Medicinsk- och omvårdnadsforskning och utbildning är en integrerad del av verksamheten och bedrivs på hög nationell och internationell nivå. Inom Medicinsk enhet Övre buk är en Akut bedömningsenhet för Huddinge samt en enhet för GI Endoskopi organiserad som ska arbeta för hela temat. Medicinsk enhet Övre buk är ett av våra större med cirka 85 anställda.

Inom Medicinsk enhet Övre buk finns följande patientflöden:

  • Matstrupe - Magsäck
  • Levertumör - Metastas
  • Lever- och pankreassjukdom
  • Pankreas
  • GI Endoskopi
  • ST Medicin Gastro