Medicinsk enhet Övre buk

Patientområdet är ett regionalt och inom vissa delar nationellt centrum för utredning, vård och behandling av patienter med maligna och högspecialiserade benigna sjukdomar i matstrupe/magsäck, lever och pankreas med patientresultat på nationell och internationell toppnivå.

Är du patient eller närstående?

Inom patientområdet finns även funktion gastrointestinal endoskopi som bedriver avancerad endoskopisk utredning och intervention samt tillgodoser hela Karolinskas behov av akut endoskopi. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team med ett personcentrerat förhållningssätt och med patienten i centrum. Medicinsk- och omvårdnadsforskning och utbildning är en integrerad del av verksamheten och bedrivs på hög nationell och internationell nivå. Inom patientområdet är en Akut bedömningsenhet för Huddinge samt en enhet för GI Endoskopi organiserad som ska arbeta för hela temat. Patientområdet är ett av våra större med cirka 300 anställda.

Inom Patientområde Övre buk finns följande patientflöden:

  • Matstrupe - Magsäck
  • Levertumör - Metastas
  • Leversjukdom
  • Pankreas
  • GI Endoskopi
  • ST Medicin Gastro