Fas 1-enheten

På Fas 1-enheten vid Centrum för Kliniska Cancerstudier genomförs tidiga studier, så kallade First-In-Human-studier, övriga Fas 1-studier och tidiga Fas 2-studier på patienter med cancersjukdomar.

Enheten består av forskningssjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Enhetens forskningsavdelning är belägen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Hit kan läkare remittera patienter för en bedömning om deltagande i någon av våra pågående studier.

Till dig som vill remittera till oss

Remisser innehållande uppgifter om:

  • Patientens sjukdom och allmäntillstånd
  • Labsvar
  • Patologisvar
  • Röntgensvar
  • EKG
  • Läkemedelslista

skickas med brev till:

Karolinska Universitetssjukhuset
Fas 1-enheten, CKC, Tema Cancer
Hotellet plan 3
171 76 Stockholm

Övrig info om enheten

Intravenösa terapier/injektioner/doseringar ges på vår forskningsavdelning på B8:09 i Solna och om studieprotokollet kräver övernattning för observation eller provtagning är det Fas 1-personal som tjänstgör.

På enheten finns kyl- och rumstempererade centrifuger, temperaturloggad utrustning i form av kylar och frysar (-20°C och -80°C) samt annan medicinteknisk utrustning.

Läkemedelsverket inspekterar Fas 1-enheten vart tredje år.

Pågående studier på Fas I-enheten

Aktuella tumörövergripande studier/Fas 1-enheten