Cancerstudieenheten Solna

På Cancerstudieenheten Solna vid Centrum för Kliniska Cancerstudier genomförs kliniska prövningar på patienter med cancersjukdomar.

Enheten består av forskningssjuksköterskor och undersköterskor som tillsammans med ansvariga prövare genomför kliniska prövningar inom Tema Cancer i Solna.