Cancerstudieenheten Huddinge

Vi bedriver studier med målet att utveckla nya behandlingar, operationer och terapier för framtiden. Cancerstudieenheten är en enhet av flera av Tema Cancers prövningsenheter på Karolinska Universitetssjukhuset.
Vi arbetar med läkemedels, intervensions- eller provtagningsstudier tillsammans med våra forskningssjuksköterskor och läkare. Vi hanterar bland annat blodprovstagning i form av farmakokinetik/genetik samt handhar proverna enligt föreskrifterna bestämda inom studien.