Cancerstudieenheten Huddinge

På Cancerstudieenheten vid Centrum för Kliniska Cancerstudier i Huddinge genomförs både läkemedels- och provtagningsstudier inom olika cancerdiagnoser och för andra aktuella diagnoser på sjukhuset.

Vi genomför studier tidigt i läkemedelsutvecklingen, så kallade First-In-Human-studier/Fas 1-studier, men har också andra studier i senare fas.

Enheten består av forskningssjuksköterskor, forskningsundersköterskor och läkare.