Pågående studier

Nedan finns länkar till de studier som är öppna för inklusion inom respektive patientområde. Listorna uppdateras cirka en gång i veckan.

Aktuella studier inom ME Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
Aktuella studier inom ME Bäckencancer
Aktuella studier inom ME Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation
Aktuella studier inom ME Hematologi
Aktuella studier inom ME Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Aktuella studier inom ME Övre buk
Aktuella tumörövergripande studier/Fas 1-enheten