Studier och statistik

Pågående studier på Karolinska

Nedan finns länkar till de studier som är öppna för inklusion inom respektive patientområde. Listorna uppdateras cirka en gång i månaden.

Aktuella studier inom ME Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
Aktuella studier inom ME Bäckencancer
Aktuella studier inom ME Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation
Aktuella studier inom ME Hematologi
Aktuella studier inom ME Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Aktuella studier inom ME Övre buk
Aktuella tumörövergripande studier/Fas 1-enheten Solna

Pågående studier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter. Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården. 

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlade läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studier. 

Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier - RCC (cancercentrum.se)

 

Statistik

Här nedan kan du se statistik på antal öppna cancerstudier för inklusion under perioden 2019-2022 fördelat på de olika studietyperna.

Studiestatistik 2019-2022.png