Centrum för kliniska cancerstudier

Centrum för kliniska cancerstudier (CKC) är en medicinsk enhet inom Tema Cancer som planerar och genomför kliniska studier på cancerpatienter.

Vi genomför alla typer av kliniska studier från de allra första försöken på människor till stora Fas 4-studier. 

Centrum för kliniska cancerstudier, CKC, består av följande enheter:

Centrum för kliniska cancerstudier har ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att svara mot de regulatoriska krav och Good Clinical Practice-krav som ställs i samband med kliniska studier på människa. Vi har ett väl etablerat samarbete med bl. a. röntgen, patologi och laboratorier inom Karolinska universitetssjukhuset.

Pågående studier

Nedan finns länkar till de studier som är öppna för inklusion inom respektive patientområde. Listorna uppdateras cirka en gång i veckan.

Tema Cancers forskningsråd

Forskningsrådet inom Tema Cancer har som uppgift att bedöma alla ansökningar till nya forskningstudier. Bedömningen sker utifrån deras vetenskapliga kvalitet, deras betydelse för vår forskning och givetvis av vilken nytta projektet kan ha sammanvägt med projektets resurser och klinikens resurser. Forskningsrådet har möte varje fredag kl 13.00. 

Anmälan till forskningsrådet görs av ansvarig forskare genom att ansökningsformuläret (kan endast öppnas i Internet Explorer) fylls i och mejlas in tillsammans med studieprotokollet och ett studiesammandrag i en presentationsfil (3–4 bilder) till forskningsrad.karolinska@sll.se senast 5 dagar (måndagen) före mötet.