Centrum för kliniska cancerstudier

Centrum för kliniska cancerstudier (CKC) är en samarbetspartner inom Tema Cancer för genomförandet av kliniska studier på cancerpatienter.

Centrum för kliniska cancerstudier

Inom Tema Cancer genomförs studier från de allra första försöken på människor till stora fas 4-studier. Ca 325 studier pågår just nu, 130 som öppna för inklusion och ytterligare 200 som är stängda men där patienter fortfarande är under behandling eller uppföljning.

Centrum för kliniska cancerstudier, CKC, består av följande enheter:

  • Cancerstudieenheten Solna
  • Cancerstudieenheten Huddinge
  • CTO-enheten Solna
  • Fas 1-enheten Solna
  • Studieenheten Huddinge
  • Studieenheten Solna

Centrum för kliniska cancerstudier har ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att svara mot de regulatoriska krav och Good Clinical Practice-krav som ställs i samband med kliniska studier på människa. Vi har ett väl etablerat samarbete med bl. a. röntgen, patologi och laboratorier inom Karolinska universitetssjukhuset.

Pågående studier

Nedan finns länkar till de studier som är öppna för inklusion inom respektive patientområde. Listorna uppdateras cirka en gång i veckan.

Tema Cancers forskningsråd

Forskningsrådet inom Tema Cancer har som uppgift att bedöma alla ansökningar till nya forskningstudier. Bedömningen sker utifrån deras vetenskapliga kvalitet, deras betydelse för vår forskning och givetvis av vilken nytta projektet kan ha sammanvägt med projektets resurser och klinikens resurser. Forskningsrådet har möte varje fredag kl 13.00. 

Anmälan till forskningsrådet görs av ansvarig forskare genom att ansökningsformuläret (kan endast öppnas i Internet Explorer) fylls i och mejlas in tillsammans med studieprotokollet och ett studiesammandrag i en presentationsfil (3–4 bilder) till forskningsrad.karolinska@sll.se senast 5 dagar (måndagen) före mötet.