Centrum för Kliniska Cancerstudier

Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC) är en medicinsk enhet inom Tema Cancer som planerar och genomför kliniska studier på cancerpatienter.

Vi genomför alla typer av kliniska studier från de allra första försöken på människor till stora Fas 4-studier. 

Centrum för Kliniska Cancerstudier, CKC, består av följande enheter:

Cancerstudieenheten Solna
Cancerstudieenheten Huddinge
Clinical Trials Office 
Fas 1-enheten Solna
Fas 1-enheten Huddinge

Centrum för Kliniska Cancerstudier har ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att svara mot de regulatoriska krav och Good Clinical Practice-krav som ställs i samband med kliniska studier på människa. Vi har ett väl etablerat samarbete med bl. a. röntgen, patologi och laboratorier inom Karolinska universitetssjukhuset.