Centrum för kliniska cancerstudier

Centrum för kliniska cancerstudier (CKC) är en medicinsk enhet inom Tema Cancer som planerar och genomför kliniska studier på cancerpatienter.

Vi genomför alla typer av kliniska studier från de allra första försöken på människor till stora Fas 4-studier. 

Centrum för kliniska cancerstudier, CKC, består av följande enheter:

Centrum för kliniska cancerstudier har ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att svara mot de regulatoriska krav och Good Clinical Practice-krav som ställs i samband med kliniska studier på människa. Vi har ett väl etablerat samarbete med bl. a. röntgen, patologi och laboratorier inom Karolinska universitetssjukhuset.

Jobba som forskningssjuksköterska

Forskningssjuksköterskor inom Tema Cancer bidrar till utvecklingen av nästa generationens cancerbehandlingar. Vi arbetar med kliniska prövningar för patienter med olika cancerdiagnoser. Vi bedriver studier i olika faser, från att ett studieläkemedel ges för första gången till människa till senare studier där studiebehandlingen jämförs med sedan tidigare etablerad rutinbehandling.

För mer information se Tema Cancers karriärsida om forskningssjusköterska här.

Pågående studier

Se mer info här.

Tema Cancers forskningsråd

Se mer info här.