Remittera till oss

Här finns uppgifter hur du remitterar till oss inom Medicinsk enhet Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer

Sektion Centrum för Hudtumörer

Hudtumörenheten
Via TakeCare: S - Hudtumörer Mott

Adress: Mottagning Hudtumörer A6:01, Eugeniavägen 3, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Onkologiska enheten
Via TakeCare: S Huv hals lung hud Mott

Adress: Mottagning Huvud- hals- lung- hudcancer G4:04, Akademiska stråket 13, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Uppdragsbeskrivning Centrum för Hudtumörer

”Enligt Sjukhusavtal 2020 – 2023:

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har ett högspecialiserat uppdrag där vårdgivaren ansvarar för patientens samlade omhändertagande, inklusive basal rehabilitering i samband med behandling och operation. Vårdgivaren ska inom Avtalet inte bedriva vård som enligt Region Stockholms beslut ska utföras: • enbart av annat/andra akutsjukhus; • inom specialistvården utanför akutsjukhus; • vid närakut; • i primärvården.

Mer specifikt:

Hud och könssjukdomar
Ensamutföraruppdrag för Ÿ Avancerad hudcancer

Onkologi
Vårduppdraget omfattar systemisk onkologisk behandling och strålbehandling för samtliga tumörgrupper.  Ensamutföraruppdrag: Högspecialiserad onkologisk vård som ej bedrivs på andra sjukhus.”

På Centrum för Hudtumörer tar vi således hand om

1. Malignt melanom:

Diagnostik/Behandling/Uppföljning enligt Nationella Vårdprogrammet för Malignt melanom (cancercentrum.se):

På Hudtumörenheten

 • Kirurgisk behandling och uppföljning hudmelanom (Breslow <2mm) som remitteras från icke hudspecialist och inte varit aktuella på annan hudspecialistenhet.
 • Buckybehandling av lentigo maligna.

På Onkologiska enheten

 • Uppföljning av hudmelanom, Breslow >2mm.
 • Adjuvant behandling vid stadium III-IV melanom.
 • Systemisk behandling vid generaliserat malignt melanom.  

2. Basalcellscancer-diagnos/behandling/uppföljning av avancerad BC

 • Mohs operationer enligt Nationellt PM
 • Hedgedoghämmare behandlingar enligt PM Hedgehoghämmare
 • Neotigasonbehandling enligt PM Neotigasonbehandling
 • Strålbehandling för icke radikalt opererade patienter

Riktlinjer Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi:

3. Skivepitelcancer-diagnos/behandling/uppföljning enligt Nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden (cancercentrum.se):

 • Strålbehandling
 • Kirurgisk behandling
 • Cytostatikabehandling
 • Immunologisk behandling

4. Högriskpatienter:

 • Uppföljning av multipla melanom enligt Vårdprogram.
 • Hudkontroller hos individer med hereditet för malignt melanom, enligt Nationella riktlinjer för familjärt melanom (cancercentrum.se) 
 • Organtransplanterade patienter (TX-patienter) som tillhör gruppen med hög risk att utveckla hudtumörer (s.k. Tx avancerad) enligt Nationellt PM TX-patienter

5. Andra Ovanliga cancerformer:

Sektion Huvud-Halscancerkirurgi

Via TakeCare: S Huvud halscancer Mott

Adress: Mottagning Huvud- och halscancer A9:01, Eugeniavägen 3, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Sektion Lungonkologiskt centrum

Utredningsenheten
Via TakeCare: K - Lungonkologiskt Centr

Adress: Lungonkologiskt Centrum B4:09, Eugeniavägen 11, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 64 Stockholm

Onkologiska enheten
Via TakeCare: S Huv hals lung hud Mott

Adress: Mottagning Huvud- hals- lung- hudcancer G4:04, Akademiska stråket 13, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Sektion Huvud Hals Hud onkologi, Okänd primärtumör

Via TakeCare: S Huv hals lung hud Mott

Adress: Mottagning Huvud- hals- lung- hudcancer G4:04, Akademiska stråket 13, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm