Remittera till oss

Här finns uppgifter hur du remitterar till oss inom Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer

Patientflöde Centrum för Hudtumörer

Dermatologiska delen – utredning:
Via TakeCare: S - Hudtumörer Mott
Adress: Mottagning Hudtumörer, Eugeniavägen 3, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Onkologiska delen:
Via TakeCare: S Huv hals lung hud Mott
Adress: Mottagning Huvud- hals- lung- hudcancer, Akademiska stråket 13, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Patientflöde Lungonkologiskt centrum

Lungmedicinska delen - utredning:
Via TakeCare: K - Lungonkologiskt Centr
Adress: Lungonkologiskt Centrum, Eugeniavägen 11, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 64 Stockholm
Faxnummer: 08 - 517 758 51

Onkologiska delen:
Via TakeCare: S Huv hals lung hud Mott
Adress: Mottagning Huvud- hals- lung- hudcancer, Akademiska stråket 13, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Patientflöde Huvud-halscancer

Kirurgiska delen:
Via TakeCare: S Huvud halscancer Mott
Adress: Mottagning Huvud- och halscancer, Eugeniavägen 3, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Onkologiska delen:
Via TakeCare: S Huv hals lung hud Mott
Adress: Mottagning Huvud- hals- lung- hudcancer, Akademiska stråket 13, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm

Patientflöde Okänd Primärtumör

Via TakeCare: S Huv hals lung hud Mott
Adress: Mottagning Huvud- hals- lung- hudcancer, Akademiska stråket 13, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm