Medicinsk enhet Huvud- hals- lung- och hudcancer

Vi utreder och behandlar patienter med öron-näsa-halscancer, lungcancer, hudtumörer inklusive malignt melanom och patienter med okänd primärtumör.

Inom modern cancervård är det vanligt att man kombinerar olika behandlingsmetoder. De tre vanligaste är kirurgi, kemoterapi (behandling med cytostatika) och strålbehandling. Många av våra patienter erbjuds behandling inom ramen för kliniska studier då vi lägger stor vikt vid terapiutveckling inom samtliga diagnoser. Behandlingen av ovanstående diagnoser i Stockholm är centraliserad till Karolinska Universitetssjukhuset.

Inom vår medicinska enhet finns fyra sektioner:

  • Centrum för hudtumörer
  • Lungonkologiskt centrum
  • Huvud-halscancerkirurgi
  • Huvud Hals Hud onkologi, Okänd primärtumör

Är du patient eller närstående?