Koagulationskonsult (f d koagulationsjour)

Patientflöde Koagulation innefattar områden som tromboser, blödarsjuka och blödningsrubbningar

Koagulationskonsult (fd Koagulationsjour)

Inom Medicinsk enhet Koagulation bedrivs en konsultverksamhet, före detta  koagulationsjour.Konsulten besvar frågor både per telefon och remiss som handlar om blodproppar, blödningstillstånd och blodförtunnande läkemedel.

Förutom att finnas tillgängliga för Karolinska Universitetssjukhuset besvarar vi även frågor från vårdgivare i hela landet.

Som referenscenter för hemofili, blödarsjuka patienter, är vårt uppdrag att vara tillgängliga dygnet runt och därför har vi en bakjourslinje.

Antal personer som behandlas av antitrombotiska läkemedel har ökat de senast åren. Hur dessa läkemedel ska hanteras inklusive eventuella komplikationer och dosjusteringar finns väl beskrivet i ett antal riktlinjer.

Patientinformation om venös trombos och lungemboli

Andra bra länkar vid förekommande frågor samt FAQ till koagulationskonsult.

Vi finns för råd och/eller diskussion avseende:

 • Handläggning och rådgivning av blödarsjuka patienter. Gäller såväl patienter som anhöriga, samt vårdgivare
 • Rådgivande vid akuta blödningskomplikationer
 • Rådgivande avseende utredning och behandling av svårbehandlade och/eller atypiska tromboser
 • Trombotiska mikroangiopatier (TMA), såsom HIT, TTP, HUS, DIC och CAPS (katastrofal APS)
 • Graviditetsrelaterade komplikationer avseende hemostas
 • Antitrombotiska läkemedel och dess antidot (se även länkar till behandlingsriktlinjer)

Vi finns tillgängliga för frågor via remiss och telefon:

Telefon:

Alla dagar inklusive helger

 • Mellan kl 07.00-22.00 besvaras:

Akuta ärenden vilka inte kan besvaras av patientansvarig läkare, bakjour eller medicinkonsult på egna sjukhuset eller vårdcentral.

 • Mellan kl 22.00-07.00 besvaras:

Endast frågor gällande livshotande tillstånd, framförallt avsedd för våra patienter med blödarsjuka

 • Öviga ärenden hanteras dagtid och via remiss


Telefonnummer: 08-123 700 00 Karolinska Universitetssjukhusets växel i Solna. 

 

Remiss:

Vardagar (måndag till fredag, ej helgdag) besvaras:

 • Akutmärkta remisser inom 1 dygn.

Undvik att skicka akutmärkta remisser under helger, det kan dröja till vardagen innan remissen blir bedömd

 • Övriga frågor besvaras inom 5 dygn.

Remiss skickas via:

1. Elektroniskt i Take Care; (ME Koagulation)
2. Skriftligt per post, se adress under remissförfarande.