Medicinsk enhet Hematologi

Medicinska enheten Hematologi är nordens största hematologiska klinik, vi tar emot patienter med alla former av blodcancer och icke-maligna hematologiska sjukdomar från Stockholmsregionen. Vi behandlar också patienter med vissa sällsynta diagnoser från hela landet och utlandet och har ett mycket tätt samarbete med Medicinska enheten Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation (CAST), Nordens största centrum för allogen stamcellstransplantation.

För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet med att förlänga och förbättra livet för patienter med blodsjukdomar. Vår, liksom sjukhusets vision, är 'Patienten först'. Verksamheten bedrivs i Huddinge, Solna och Danderyd. Enheten är organiserat i fyra Patientflöden; Lymfom, Benmärgssvikt & leukemi, Myelom och Koagulation.

Lymfom och Koagulation är till största del lokaliserat i Solna. Myelom och Benmärgssvikt & Leukemi är tillstörsta delen lokaliserat i Huddinge. På vår enhet i Danderyd ges behandlingar till patienter inom flera patientflöden och en del patienter med sjukdomar som hör till Benmärgssvikt & Leukemi har sina läkarbesök där.

Det mycket nära samarbetet mellan Medicinska enheten Hematologi och Karolinska Institutet borgar för en stark klinisk och translationell forskning. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Koagulationspåverkan och trombosbenägenhet vid covid-19 

 

Koagulation

 

Är du patient eller närstående?