Remittera till CAST

Hos oss på Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation (CAST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge utförs allogen stamcellstransplantation samt cellterapier för behandling av hematologiska maligniteter, anemi- och immunbristsjukdomar samt medfödda metabola sjukdomar. Vi är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation och vi utför flest transplantationer i landet. 

Vuxna patienter

Elektronisk remiss skickas till:
CAST Mottagning

Alternativt per post till:
Mottagning CAST
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Barn patienter

Elektronisk remiss skickas till:
Barn Hematologisk Mott

Alternativt post till:
Barn Hematologisk Mottagning
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm.