Remiss till Bröst-, endokrina tumörer och sarkom

Våra mottagningar är Mottagning Bröstcentrum, Mottagning Endokrina tumörer, Mottagning Sarkomcentrum och Mottagning Ärftlig cancer.

Remiss till Mottagning Bröstcentrum, kirurgi/onkologi

Elektroniskt via Take Care: S - Bröstcentrum Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Bröstcentrum, Solna
Stockholm

Pappersremiss via post (kirurgi/onkologi):
Karolinska Universitetssjukhuset
Gävlegatan 55
Mottagning Bröstcentrum NB2:03
171 76 Stockholm

Vid frågor ring: 08-123 700 80

Remiss till Mottagning Sarkomcentrum

Elektroniskt via Take Care: S - Sarkomcentrum Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Sarkomcentrum, Solna
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3
Mottagning Endokrina tumörer och Sarkom A10:01
171 76 Stockholm

Fax: 08-517 757 40

Vid frågor ring:
Kirurgi 08-123 757 66
Ortopedi 08-123 722 64
Onkologi 08-123 745 60

Remiss Mottagning Endokrina tumörer

Elektroniskt via Take Care: S - Endokrina tumörer Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagningen för Endokrina tumörer
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3
Mottagningen för Endokrina tumörer och Sarkom A10:01
171 76 Stockholm

Fax: 08-517 757 40

Remiss Mottagning Ärftlig Cancer

Elektroniskt via Take Care: S - Ärftlig Cancer mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagningen för Ärftlig Cancer
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska vägen 37A
Mottagningen för Endokrina tumörer och Sarkom QB84
171 76 Stockholm

Viktigt att i remiss notera vilken tumörgrupp/läkare remissen är ställd till:
Mag-tarm/Bröst/Gyn/Hud + Övriga