Medicinsk enhet Bröst-, endokrina tumörer och sarkom

Inom området utreds och behandlas patienter med tumörer i bröst, endokrina organ och sarkom. I samarbete med klinisk genetik ansvarar vi även för utredning, rådgivning och behandling för ärftlig cancer. Detta är organiserat som en sektion inom enheten.

Vi behandlar patienter från hela landet och från utlandet, med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team.

Vår medicinska enhet har cirka 160 anställda.

Våra sektioner är:

  • Bröstkirurgi
  • Endokrina tumörer och sarkomkirurgi
  • Bröst-, endokrin- och sarkomonkologi
  • Ärftlig cancer

Våra mottagningar är:

  • Mottagning Bröstcentrum
  • Mottagning Endokrina tumörer
  • Mottagning Sarkomcentrum
  • Mottagning Ärftlig cancer

Inneliggande patienter vårdas på avdelning:

  • Vårdavdelning Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkomkirurgi Solna

Är du patient eller närstående?