Medicinsk enhet Bröst-, endokrina tumörer och sarkom

Inom området utreds och behandlas patienter med tumörer i bröst, endokrina organ och sarkom. I samarbete med klinisk genetik ansvarar vi även för utredning, rådgivning och behandling för ärftlig cancer. Detta är organiserat som ett patientflöde inom enheten.

Vi behandlar patienter från hela landet och från utlandet, med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Vi arbetar i multidisciplinära och -professionella team.

Patientområdet har cirka 160 anställda.

Våra patientflöden är:

  • Bröstcentrum
  • Endokrina tumörer och Sarkom
  • Ärftlig cancer

Våra mottagningar är:

  • Bröstcentrum
  • Endokrina tumörer och Sarkom  
  • Ärftlig cancer

Inneliggande patienter vårdas på avdelningarna:

  • Bröstcentrum
  • Endokrina tumörer och Sarkom
  • Medicinsk behandlingsavdelning (MBA)

Är du patient eller närstående?