Patientinformation Trofoblastsjukdom

Den här sidan är till för dig som patient och dina närstående för att få information om trofoblastsjukdom. Trofoblastsjukdom är ett samlingsnamn för en grupp ovanliga tumörer som uppkommer i samband med eller efter en graviditet. Det finns flera olika tumörtyper, både godartade och elakartade.

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad vård inom sjukvårdsområdet trofoblastsjukdomar. I det uppdraget ingår att diagnostisera alla fall av trofoblastsjukdom i Sverige, att följa nivån av graviditetshormonet hCG hos alla kvinnor som fått diagnos trofoblastsjukdom och att helt eller delvis behandla de kvinnor som utvecklar en elakartad trofoblastsjukdom.

För dig som patient innebär det här att patologer på Karolinska Universitetssjukhuset undersöker vävnad från din trofoblasttumör och säkerställer din diagnos. Det innebär också att du behöver ta ett extra blodprov varje gång du lämnar prov för hCG-kontroll. Det extra provet skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet för analys, och nivåerna kommer att bevakas av oss liksom av din egen läkare på hemorten. Du kommer att höra ifrån oss om dina nivåer inte sjunker som förväntat. Om du skulle få en elakartad trofoblastsjukdom kommer du att få att inleda din behandling och i vissa fall få hela behandlingen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Om du eller din partner har några frågor, kan ni vända er till

NHV-koordinator
Måndag-fredag kl 8-15 telefon 08-123 78919
Växeln Karolinska sjukhuset Solna
Telefon 08-123 70000

Vid akuta ärenden vänd dig till din behandlande läkare på hemorten.

Patientinformation - Läs mer

Patientinformation - komplett och partiell mola.docx
Patientinformation - malign trofoblastsjukdom.docx