Kontaktinformation Trofoblastsjukdom

NHV-koordinator
Tel: 08-123 78919
Fax: 08-123 79729
E-post: nhvtrofoblastsjukdom.karolinska@regionstockholm.se

Kontaktsjuksköterskor NHV trofoblastsjukdom
Eva Selenius, Agneta Rönnqvist, Annika Rodin, Emmy Wakäng, Mathilda Eriksson
Tel: 08-123 78919
E-post: nhvtrofoblastsjukdom.karolinska@regionstockholm.se

Ansvariga sekreterare för specialistvårdsremisser
Kerstin Algotsson/Lisa Eriksson
Tel: 08-123 70465/0722-54 22 24
Fax: 
Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
A5:01 Mottagning för gynekologisk cancer
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Akuta ärenden (endast sjukvårdspersonal):
Tumörkirurgisk konsult (kontorstid): Tel: 08-123 70414
Kontakt jourtid (24/7): Tel: 08-123 70391
Bakjour gynekologi: 08-123 70391
Vårdavdelning Bäckenonkologi Solna B9:17: 08-123 743 06

Ansvariga läkare
Ulrika Joneborg, överläkare
Emelie Wallin, överläkare
Nås via 08-123 78919, funktionsbrevlåda eller akutnummer se ovan.